Socialstyrelsen: ”Är inte olagligt”

Om du inte har legitimation får du ändå utföra skönhetsingrepp

Här medverkar 38-åringen vid en bröstoperation.
”Det visar att han är fullständigt livsfarlig. Han har ingen koll alls. Det här är det grövsta jag sett”, säger narkosläkaren.
NYHETER

Det är inte olagligt att utföra estetiska ingrepp - trots att man inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– De har inget personligt ansvar för det medicinska utförandet, säger Tesi Aschan, jurist på Socialstyrelsen.

Estetiska behandlingar omfattas nämligen inte av hälso- och sjukvårdslagen. I Sverige kan därför en person i praktiken utföra estetiska ingrepp och behandlingar - utan att vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Om du inte har legitimation så får du utföra skönhetsingrepp. Det är inte olagligt för det har ju kunden samtyckt till. Men det är så klart olämpligt om man inte har rätt kompetens, säger Tesi Aschan.

Och om man syr fast en bröstvårta?

– Det är inte olagligt, så att det är förbjudet. Men vi är inne på väldigt sällsynta och extrema fall, säger Tesi Aschan.

Hon fortsätter:

– Om det skulle bli en skada kan det uppstå fråga kring skadeståndsrätten. Man kan också pröva enligt straffrätten om något begått en kriminell handling.

Faller utanför lagen

Hälso- och sjukvårdslagen gäller enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa har dock ett medicinskt ansvar även vid estetiska behandlingar, som inte är hälso- och sjukvård. Det estetiska utförandet faller dock utanför denna lag.

Klienterna saknar i dag rättsskydd. Regeringen tillsatte därför i april 2014 en utredning om estetiska behandlingar och ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården. Målet är att stärka rättsskyddet för den enskilde och säkerställa en god och säker behandling.