Svenskt initiativ: Kvinnorådgivare i EU

NYHETER

EU ska efter ett svensk initiativ utse en hög rådgivare som ska bevaka kvinnors intressen i unionens utrikespolitik, rapporterar DN.

Beslutet fattades i förra veckan vid ett möte i Luxemburg efter att EU:s utrikeschef Federica Mogherini ställt sig bakom idén. Tidigare har flera medlemsländer varit skeptiska av kostnadsskäl.

Förslaget om en särskild kvinnorådgivare bygger bland annat på en studie från den svenska Folke Bernadotteakademin.

TT