Beskedet: Riksbanken behåller räntan

1 av 2
NYHETER

Reporäntan är historiskt låg – men flera experter trodde att den skulle sänkas ytterligare.

Nu meddelar Riksbanken att styrräntan lämnas oförändrad på - 0,25 procent.

Säg rätt hos banken – få ner din boränta

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att ”den expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga". Samtidigt meddelar man att man köper statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor och sänker räntebanan påtagligt jämfört med beslutet i februari, men att man behåller reporäntan på - 0,25 procent.

– Det är en form av riskhantering, kan man uttrycka det, när omvärlden är osäker, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

Beredda att göra mer

Banken skjuter dock på en framtida höjning av räntan – först under andra halvåret 2016 väntas den långsamt höjas.

Riksbanken uppger vidare att den är beredd att göra mer för att, vid behov, göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Bland annat kan köpen av statsobligationer komma att utökas ytterligare - de hittills beslutade köpen omfattar nu 80-90 miljarder kronor - och reporäntan kan komma att sänkas ytterligare.

– Skulle något hända i omvärlden som gör att vi behöver ta i lite mer, så gör vi det, sa Stefan Ingves på en presskonferens som hölls med anledning av det penningpolitiska beslutet.

Inte förhandstippat

Han sa också att inflationen bottnat och är på väg upp.

– Inflationen stiger för närvarande, om än från låga nivåer. Vi vill försäkra oss om att inflationen stiger och det här menar vi kommer att stödja inflationsuppgången som vi ser framför oss.

Han sa också bland annat att tillväxten ökar och att arbetslösheten kommer att minska.

Det hade på förhand spekulerats i att den skulle sänkas ytterligare från 6 maj, då nya räntan gäller ifrån.

När konsumentprisindex för mars presenterades av SCB i mitten av april var inflationen fortsatt låg och kronans värde föll. Enligt analytikerna har minusräntan visserligen haft effekt, men inte tillräckligt mycket. Bankerna hade också räknat med att reporäntan skulle sänkas ännu mer.