Från barnhemsbarn till minister och ambassadör

1 av 2 | Foto: ROGER SCHEDERIN
2001 gav Lennart Bodström ut sina memoarer ”Mitt i stormen”.
NYHETER

Lennart Bodström var en av 1980-talets större politikerprofiler.

Som landets utrikesminister hamnade han i fokus under ubåtsjakterna.

Och han fick betala ett högt pris.

Att Lennart Bodström skulle ägna sig åt politik var nästan givet.

Han var barnhemsbarnet som så småningom togs om hand av sina farföräldrar.

Uppväxten var påver. Tillsammans med en kusin delade han en så kallad jordvåning med farmor, farfar och en faster.

Jordvåningen bestod av ett rum och kök, med golvet under markytan, och utan några bekvämligheter.

Lennart Bodström var duktig i skolan. Så duktig att han fick en betald friplats efter folkskolan och kunde fortsätta läsa på läroverket.

Det var i den vevan han började sin politiska bana genom att gå med i socialdemokraternas ungdomsförbund.

Han läste statskunskap i Göteborg och Uppsala och rekryterades till TCO, där han valdes till ordförande 1970.

Tuffa år

När socialdemokraterna vann valet 1982 utsågs han till utrikes- och handelsminister och åren som följde skulle bli bland hans tuffaste.

Bara två veckor efter valet 1982 inträffade Hårsfjärds-incidenten. Ett ofantligt marint pådrag jagade ubåtar med hydrofoner och sjunkbomber.

Optimismen var stor och övertygelsen om att det var Sovjetiska ubåtar ännu större.

Vid en middag som hölls i januari 1985 var sex journalister närvarande. Fem av dem ansåg att Lennart Bodström vid middagen sagt att han inte trodde att det förekommit några ubåtskränkningar, tvärtemot regeringens hållning.

Själv nekade han till det men sa att han sagt att han var tveksam till om det fanns bevis för att det skulle vara sovjetiska ubåtar.

”Bodström-affären”

Det hela urartade i vad som kom att kallas för ''Bodström-affären'' och ledde till att Lennart Bodström som första statsråd utsattes för misstroendeomröstning i riksdagen.

2008, när han memoarer ''Mitt i stormen'' publicerades, hade historien visat att han haft rätt hela tiden. Det är ytterst osäkert om det alls förekom någon ubåtsaktivitet och ännu mer osäkert förstås att det skulle röra sig om sovjetiska.

Efter valet 1985 fick Lennart Bodström utbildningstaburetten i regeringen och satt på den fram till 1989 när han erbjöds posten som ambassadör i Oslo.

Han lämnade Oslo i samband med sin pensionering 1993.

ARTIKELN HANDLAR OM