120 mil räls döms ut

1 av 2
Ett SJ-tåg.
NYHETER

Minst 120 mil undermålig tågräls i landet är på väg att spricka sönder, rapporterar SVT.

Trafikverkets experter varnar för katastrofala konsekvenser.

I dokument som SVT tagit del av varnar Trafikverkets experter för att sprickor på rälstypen som bland annat finns på Södra och Västra stambanan kan få katastrofala konsekvenser. Där finns hårt trafikerade sträckor med tåg som går i 200 km/h.

”Oron baseras på ett ökat antal anmärkningar, speciellt lodräta längsgående sprickor. Det kan leda till att rälshuvudet trillar av med urspårning som följd”, skriver Trafikverkets experter i dokument som SVT tagit del av.

Känt sedan tidigare

I utredningar från Trafikverkets arkiv som SVT tagit del framkommer att något gick fel när just den här rälstypen tilllverkades. Redan på 90-talet ansågs den vara så dålig att den behövde bytas ut, men det har saknats pengar.

Statistik från Trafikverket visar att skadorna på rälsen har ökat sedan förra året, enligt SVT. Men stället för att ersätta den i sin helhet byts korta bitar ut allt eftersom sprickor uppstår.

– Om vi inte gör de åtgärderna som vi gör, med regelbundna besiktningar, om vi inte skulle göra det, då kan det i värsta fall hända någonting, säger Morgan Rehn, ställföreträdande avdelningschef för järnvägssystem på Trafikverket till SVT.