Demens kan orsakas av avgaser

1 av 2
NYHETER

Forskare vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan demenssjukdomar och bilavgaser. Totalt 16 procent av sjukdomsfallen i den unika svenska studien tros ha orsakats av avgaser, enligt studien, skriver Dagens Nyheter.

Drygt 300 av de knappt 2 000 personer som deltog i studien utvecklade alzheimer eller vaskulär demens under en 15-årsperiod. Men den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden löpte 40 procent högre risk för demens jämfört med den fjärdedel som hade lägst halter.

– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, som lett studien.

”Partiklar kan ta sig till hjärnan”

Hänsyn har även tagits till andra faktorer, som exempelvis ålder, livsstil och BMI.

En amerikansk studie har tidigare visat att äldre personer som lever i miljöer med mycket avgaser får en försämrad blodcirkulation i hjärnan, vilket har ett samband med risken att råka ut för demenssjukdomar. Och ett antal djurförsök har visat att luftföroreningar kan ge upphov till hjärnskador.

– Vi vet att mycket små partiklar kan ta sig via luktnerven till hjärnan och orsaka en direkt skada, säger Bertil Forsberg.

ARTIKELN HANDLAR OM