Rysslands hånfulla svar till Wallström

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT
NYHETER

Margot Wallströms krävde att Ryssland ska sluta med annekteringen av Krim.

Nu hånas hon från ryskt håll.

"Krim är Ryssland och Ryssland är Krim", skriver Rysslands svenska ambassad.

Utrikesminister Margot Wallström (S) kräver att Ryssland ska sluta med annekteringen av Krim-halvön. Det skrev hon på Dagens Nyheters debattsida i lördags.

Wallström skrev att Sverige, både ekonomiskt och politiskt, försöker att hjälpa Ukraina att lyckas "trots den ryska aggressionen".

– Detta påverkar förutsättningarna inte bara för Europas utan och för Sveriges säkerhet, skriver Margot Wallström.

Nu kritiseras hon från ryskt håll.

"Det finns ingen väg tillbaka: Krim är Ryssland och Ryssland är Krim. Det är vad Krimfolket hade önskat och dess viljeyttrande väger mycket mer än samtliga uppmaningar att få tillbaka – kanske med hjälp av en ännu ej uppfunnen tidsmaskin – gårdagen". Det skriver Rysslands svenska ambassad på sin Facebooksida.

Gjorde fri tolkning

Enligt ambassaden fick Krim möjligheten att nyttja sin självbestämmande rätt och folkomrösta om att uppgå i den ryska staten. De anklagar Wallström för att undanhålla viktig information i debattartikeln.

Margot Wallström påstår att "Minsköverenskommelserna syftar till att återupprätta Ukrainas kontroll över de östra delarna av landet", men enligt ambassaden är det en väldigt fri tolkning.

Istället står det att "Ukrainas regering skall återupprätta full kontroll över statsgränsen inom hela konfliktzonen, vilket skall inledas dagen efter ett kommunalval och slutföras efter fullständig politisk lösning", skriver ambassaden.

Ett politiskt hyckleri

Enligt ambassaden är Wallströms debattartikel "antirysk till innehållet och plakatartad till formen".

Facebookinlägget avslutas med allmän kritik mot Sveriges tydliga ställningstagande i den rysk-ukrainska konflikten.

De anser att Sveriges reaktion är ett tecken på politiskt hyckleri. "Tyvärr har det redan blivit en norm för svenska sidan att kritisk syn på agerandet av den nuvarande Kievregimen, som är skyldig till döden av tusentals civila personer i sydöstra delar av sitt land, komplett lyser med sin frånvaro", skriver de.