Stora tågförseningar i Göteborg

NYHETER

Stora förseningar råder i tågtrafiken från Göteborg efter ett växelfel i Lerum.

All tågtrafik mellan Göteborg och Alingsås påverkas, bland annat tågen Göteborg-Stockholm. Även tåg mot Falköping, Skövde och vidare norrut påverkas.

Trafiken går växelvis och fjärrtåg prioriteras, liksom tåg på väg in till Göteborg. Flera pendeltåg har ställts in.

Felet beräknas vara åtgärdat under kvällen.

TT