Kommuner håller inte tidskrav för bygglov

NYHETER

Enligt lag ska kommunerna ge besked om bygglov inom tio veckor. Men många lever inte upp till kraven.

Dagens Nyheter, som kontaktat ett 80-tal kommuner, skriver att en fjärdedel av kommunerna klarar av att behandla högst 90 procent av de sökta byggloven i tid.

– Många kommuner anställer inte tillräckligt med personal eftersom det ändå inte gör något om de bryter mot lagen, säger Leif Johnsson, ordförande i Sveriges bygglovshandläggares förening.

TT