Japan lämnar sin fredliga tradition

1 av 4 | Foto: AP
Nationalistisk stämning. Trots att 60-70 procent av befolkningen säger att de är motståndare till grundlagsändringen har premiärminister Abe lyckats spela på de nationalistiska stämningar som finns hos en minoritet av befolkningen.
NYHETER

HIROSHIMA. Man behöver inte promenera länge på Hiroshimas gator för att se och känna hur landets pacifistiska tradition har sitt ursprung här.
En tradition som premiärminister Shinzo Abe är på väg att bryta genom att mot en majoritet av japanernas vilja skriva om grundlagen.

Centrala Hiroshima domineras av den stora fredsparken, atombombsmuséet och A-domen, den byggnad som kommit att bli symbolen för atombombstragedin.
Men stadens fredsvilja märks på så många andra sätt. Grupper av ungdomar som går med namnlistor för att avskaffa världens alla kärnvapen. Återkommande fredsdemonstrationer.
Ända sedan de två atombomberna i Hiroshima och Nagasaki avslutade andra världskriget har pacifismen varit djup rotad i japanernas medvetande. Man ville aldrig mer riskera att något liknande kunde hända.

Vill ändra grundlagen

Men premiärminister Shinzo Abe har en helt annan inställning än cirka två tredjedelar av det japanska folket. Detta trots att det är mindre än en vecka sedan han stod vid minnesceremonin i Hiroshima och sa att det var Japans plikt att arbeta för att avskaffa alla kärnvapen.

Med hans regering i spetsen är parlamentet på väg att driva igenom en viktig förändring i den japanska grundlagen. Om nyordningen går igenom som planerat nästa månad så blir det inte längre något förbud mot att sända japansk trupp utomlands.
– Det är ett brott mot Japans pacifistiska tradition och en fundamental förändring av Japans säkerhetspolitiska position, säger Akira Kawasaki, är en av Japans med välkända fredsdebattörer när jag träffar honom i Hiroshima.

Ökad nationalism

I likhet med många andra japaner ser han förändringen som ett första steg i en ökande japansk militarisering och nationalism.
Japan har haft ett förbud mot att exportera vapen som nu många fruktar kan bli upphävt.
När japanska trupper får skickas utomlands kan Japan exempelvis bli mycket mer involverat i kriget mot terrorism och kampen mot IS.

I de opinionsmätningar som regelbundet görs säger 60-70 procent av japanerna att de är motståndare till ändringen av grundlagen. Trots det har Abe lyckats spela på de nationalistiska stämningar som finns hos en minoritet av befolkningen.
– Kinas allt starkare roll i Asien och konflikten mellan Japan och Kina om Senkaku-öarna blåser under nationalismen, säger Kawasaki. Människor känner sig mer otrygga när man tycker att Japans förlorar i makt.

”Risk för kapprustning”

För även om Japan ända sedan 1945 odlat sin pacifistiska image så har de flesta japaner vant sig att se landet som den starkaste ekonomiska och politiska spelaren i Fjärran Östern. Nu håller Kinas upprustning militärt och det faktum att man passerat Japan som ekonomisk stormakt på att ändra på detta.
– Det finns en verklig risk för att vi är på väg mot en kapprustning mellan Japan, Kina och Sydkorea, säger Kawasaki. 70-årsdagen av atombomben är ett bra tillfälle att minnas varför vi blev pacifister.
Slagorden om "No more war" ekar från gatan nedanför då ett lämmeltåg av demonstranter går över den breda Fredsboulevarden i dubbla rader.