C: Skjut upp skatten för mjölkbönderna

1 av 2 | Foto: CASPER HEDBERG
NYHETER

Centerpartiet vill ge mjölkbönder anstånd med att betala skatter och arbetsgivaravgifter.

– En akut lösning som ger mer pengar i lantbrukarnas fickor, säger Kristina Yngwe (C).

Landsbygdsministern sågar förslaget – och uppmanar istället konsumenter att köpa svenska mejerivaror.

Centerpartiet anklagar regeringen för att vara handlingsförlamad i frågan om svenska mjölkbönders framtid.

I går lade partiet fram förslaget att EU borde stödköpa svenskt smör. I dag presenteras ytterligare ett förslag, som innebär att mjölkbönder får möjlighet att skjuta upp två månaders inbetalningar för preliminärskatt samt arbetsgivaravgifter.

Beloppet ska betalas tillbaka inom ett år. Under tiden hoppas C att krisen ska ha lättat och böndernas ekonomi förbättrats.

– Just nu handlar det om att överleva de närmsta månaderna. Det här skulle kunna ge bättre likviditet för lantbrukare i akut kris, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

”Regeringen är tyst”

C räknar med att förslaget skulle innebära ett tillfälligt tillskott i mjölkböndernas kassa på runt 15 000 kronor för varje anställd.

Regeringen presenterade i slutet av maj en handlingsplan för att lösa krisen för mjölkbönderna. En åtgärd är att ge bönderna statliga lånegarantier, alltså en möjlighet att ta banklån med staten som garant.

Men enligt Centerpartiet finns en risk att bönder som inte är tillräckligt krisdrabbade, men ändå behöver hjälp, inte får möjlighet att utnyttja lånegarantin.

– Problemet är att det blir ett ganska smalt nålsöga för bönderna att ta sig igenom. Det här är ett bredare förslag som hjälper alla företag, säger Kristina Yngwe.

Gör regeringen för lite i frågan?

– Krisen har fördjupats under sommaren och regeringen har över huvud taget inte kommenterat den. Det är helt tyst.

Ministern: Köp svenska varor

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) svarar att regeringen har presenterat en rad åtgärder för att lösa krisen. Förutom statliga kreditgarantier lyfter han fram metangasstöd på 30 miljoner, 150 miljoner till djurhälsa och stora satsningar på innovation.

Centerpartiets förslag tror han däremot blir svårt att genomföra. Det skulle behöva göras generellt för alla företag för att inte utgöra ett statsstöd.

– Anstånd med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminära skatter är därmed en komplicerad åtgärd som är svår att genomföra på kort sikt, säger han.

Det som ger störst effekt just nu är att konsumenter väljer att köpa svenska mejeriprodukter, menar Sven-Erik Bucht (S).

– Det gör stor skillnad om vi väljer svensk mjölk, ost eller yoghurt när vi är i affären.