Lärarbrist kan leda till utanförskap

1 av 2 | Foto: TT
Svenska som andraspråk är anpassat för att eleverna ska lära sig svenska samtidigt som de får kunskaper om andra ämnen.
NYHETER

Antalet nyanlända barn har ökat kraftigt under de senaste åren.

Samtidigt finns det inte tillräckligt med lärare med behörighet i svenska som andraspråk.

– Bristen kan leda till att vi utbildar en generation unga människor direkt in i utanförskap, säger Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter.

Endast var femte lärare som undervisar i ämnet på gymnasiet är behörig, visar statistik från Skolverket. I grundskolan handlar det om två av fem.

Svenska som andraspråk är anpassat för att eleverna ska lära sig svenska samtidigt som de får kunskaper om andra ämnen.

– Det handlar om att lära sig skolspråket, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

TT