MSB: "Extremt stor risk för skogsbrand"

1 av 2
NYHETER

Det känns fuktigt – men är extremt torrt.

Räddningstjänsten har beordrat ett omfattande eldningsförbud.

– Grilla ska man gärna göra hemma, säger Per Johansson vid räddningstjänsten till TT.

Nu går MSB ut och varnar allmänheten.

Det är stor brandfara i delar av landet. Räddningstjänsten har beslutat om totalt eldningsförbud i länen Kalmar och Blekinge samt på Gotland.

I Stockholmsområdet finns ännu inget förbud, men räddningstjänsten avråder från att elda i naturen och säger att man ska vara försiktig med engångsgrillar.

Förrädisk torka

Brandrisken har uppstått för att det heta augustivädret hållit i sig, och solen ser ut att fortsätta skina.

– Även om det kan kännas fuktigt i marken på morgnarna så är det extremt torrt just nu. Man ska tänka på att inte tända några brasor i skogen och grilla ska man gärna göra hemma eller vid ordnade grillplatser, säger Per Johansson, ledningsoperatör på räddningscentralen, till TT.

Under onsdagen utfärdade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en varning riktad till allmänheten.

"Extremt stor risk"

Det vackra och torra vädret i stora delar av Sverige lett till att brandriskprognosen visar "extremt stor risk för skogsbrand".

– Om du har tänkt handskas med öppen eld är det viktigt att vara väl förberedd, ha kunskap om rådande brandrisk, ta reda på om eldningsförbud råder och hur du ska hantera elden och vara uppmärksam på gnistor eller glöd så en brand inte sprids. Kanske bör du till och med fundera på om du helt ska avstå från att elda eller grilla, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Satte in brandflyg

Ett högtryck med centrum öster om Åland ger varmt väder med dagstemperaturer på 20-25 grader under resten av veckan och enligt SMHI:s brandriskprognos är det just nu mycket torrt i våra skogar och marker.

Längs Norrlandskusten väntas det under onsdagen bli uppåt 27 grader varmt. I Västerbotten skulle brandförsvaret att skicka upp brandflyg för tidigare att kunna upptäcka eventuella skogsbränder.

"Högtryck som dominerar"

Enligt SMHI är faran för skogsbrand stor i östra Götaland, östra Svealand, Västergötland, Värmland och lokalt längs Norrlandskusten.

– Vi har ett högtryck som dominerar i hela Skandinavien och det ser ut att hålla i sig till helgen. Nästa vecka finns det tendenser att vädret kommer skifta, men det är svårt att säga i nuläget, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog vid SMHI.

FAKTA

Sex råd om eldning

Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller hos räddningstjänsten. 
Släng ej glödande cigarettfimpar på marken. 
Om du ändå tänker grilla eller elda, använd fasta eldstäder, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Kontrollera vilka lokala regler som gäller i din kommun. 
Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se till att alltid ha möjlighet att släcka med vatten.
Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Om du tänkt elda eller grilla, ta alltid reda på vilken brandrisk som råder där du är, till exempel genom appen Brandrisk Ute på MSB:s webbplats, på DinSäkerhet.se eller på SMHI:s webbplats.

Källa: MSB