Bostadssituationen: ”Det är kaos”

NYHETER

Nu drar universiteten igång.

Samtidigt står många studenter helt utan bostad. I en del städer är kötiden så lång som två år.

– Det är kaosartat, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Behovet av studentbostäder är skriande stort. Ungefär 20 000 nya bostäder behöver byggas i hela Sverige för att möta efterfrågan.

Många studenter står nu helt utan någonstans att bo vid terminstarten.

– Så ska det inte vara. Det är inte hållbart, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Ett av problemen bakom bostadskrisen är att antalet studenter har ökat under åren och att bostadsbyggandet inte har hängt med.

– Byggandet tvärdog för sju år sedan och har aldrig återhämtat sig, säger Johansson.

Fler vill bo nära stadskärnan

Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån, förklarar att bostadskrisen rent allmänt beror på en urbanisering, att fler väljer att flytta till storstäderna.

– Förr hade vi en grön våg där människor flyttade ut på landet. Men nu har vi en ”grå våg, många flyttar till städerna, säger han.

Nykvist säger att många fler barnfamiljer också väljer att bo nära stadskärnan.

 – Det är en genomgående tendens. Förut flyttade man till utkanten av städerna för att man värderade att bo stort, men nu är läget viktigare. Konsekvensen blir en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden.

Kommunerna bör göra mer

För att lösa bostadskrisen vill regeringen sänka rot-avdraget från årsskiftet  för att subventionera fler små och billiga hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

Men Martin Johansson vid Studentbostadsföretagen säger att kommunerna kan och borde göra mycket mer för att lösa krisen.

– Tillgången till kommunens mark att bygga på är för dålig, i dag tar det alldeles för lång tid att få tillgång till mark.

Samtidigt måste kommunerna ges bättre resurser för att kunna hantera byggprocessen.

– Allt går för långsamt, säger Martin Johansson.

I över hälften av högskolekommunerna finns ett underskott av studentbostäder, enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät.

I hela landet finns cirka 85 200 studentbostäder.

I 27 av 43 högskolekommunder saknas studentbostäder.

De kommande åren förväntas drygt 8000 nya studentbostäder byggas, framförallt i Göteborg och Stockholm.

Varje år börjar cirka 90 000 helt nya studenter på högskoleutbildningar runt om i landet, sammanlagt är antalet studenter ungefär 350 000.

Källa: Boverket, SCB