Eldningsförbud i Stockholm och Uppsala

Extrem brandrisk i stora delar av landet

NYHETER

Lämna engångsgrillen hemma om du ska till parken.

I dag infördes räddningstjänsten eldningsförbud i Stockholm och Uppsala.

MSB har tidigare varnat allmänheten för att det råder extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av landet.

Den kalla och regniga inledningen av sommaren är som bortblåst. I stället har det under en period varit varm, torrt och soligt i stora delar av landet.

Det har lett till att brandrisken ökat dramatiskt.

Eldning utomhus förbjuden

Storstockholms brandförsvar meddelar nu att eldningsförbud införs från och med i dag i Stockholms och Uppsala län. Det innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Man får dock fortfarande grilla på egen tomt eller på iordningsställda grillplatser.

”Beakta dock att all grillning sker på egen risk”, skriver brandförsvaret i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare råder eldningsförbud i länen Kalmar och Blekinge samt på Gotland.

”Fundera på att avstå”

Även på andra platser i Sverige är det stor brandfara.

Tidigare i veckan gick också MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut och varnade allmänheten för att det är extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Sverige.

– Om du har tänkt handskas med öppen eld är det viktigt att vara väl förberedd, ha kunskap om rådande brandrisk, ta reda på om eldningsförbud råder och hur du ska hantera elden och vara uppmärksam på gnistor eller glöd så en brand inte sprids. Kanske bör du till och med fundera på om du helt ska avstå från att elda eller grilla, sa Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, till Aftonbladet då.

FAKTA

Sex råd om eldning

■ ■ Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller hos räddningstjänsten. 
■ ■ Släng ej glödande cigarettfimpar på marken. 
■ ■ Om du ändå tänker grilla eller elda, använd fasta eldstäder, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Kontrollera vilka lokala regler som gäller i din kommun. 
■ ■ Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se till att alltid ha möjlighet att släcka med vatten.
■ ■ Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

■ ■ Om du tänkt elda eller grilla, ta alltid reda på vilken brandrisk som råder där du är, till exempel genom appen Brandrisk Ute på MSB:s webbplats, på DinSäkerhet.se eller på SMHI:s webbplats.

Källa: MSB