Ny teknik för lagring av el på frammarsch

1 av 3 | Foto: AP
Teslas VD, Elon Musk, på presentationen av Powerwall tidigare i våras.
NYHETER

Sol- och vindkraft ställer nya krav på möjligheten att lagra energi.

Flera nya tekniker är på gång. Men i dag får energilager bara användas i nödfall.

– Ellagen behöver ses över, säger Anna Nordling, projektledare för en ny rapport från IVA.

Under sommaren har solenergin slagit nya rekord. I Tyskland producerade solcellsanläggningarna i juli mer elenergi än kärnkraftverken.

Men med mer förnyelsebar energi behövs möjligheter att lagra elen, skriver Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en ny rapport.

– Vattenkraft och kärnkraft kan vi styra i stor utsträckning. Men vi kan inte styra när vind- och solkraft kommer att producera el. Därför måste vi kunna lagra el och använda den när vi behöver, säger projektledaren Anna Nordling.

Snabbare än väntat

Utvecklingen kan komma att gå fortare än man tidigare trott. De senaste åren har priserna på batterier rasat. Ändå blev många förvånade över att Teslas nya batteri för hemmabruk, Powerwall, som kan användas tillsammans med solceller eller för att lagra billig el till ett senare tillfälle, bara kostar runt 28 000 kronor för 10kWh. Batteriet blev en jättesuccé när det släpptes i maj.

– Ingen trodde att det skulle bli så billigt. Det gör att det nu är en bättre marknad för batterier. Det innebär i sin tur mer pengar till vidare utveckling. Det blir en positiv spiral, säger Anna Nordling.

Flera andra tekniker för energilagring är på gång, bland annat finns planer på en demonstrationsanläggning för omvandling av el till naturgas på Gotland.

Regler förstör utvecklingen

Men utvecklingen bromsas av oklarheter i regelverket när det gäller hur energilager ska användas, skriver IVA. Elnätsföretagen får äga energilager men de får bara använda dem för att täcka nätförluster eller för att ersätta vid elavbrott. För att energilager ska kunna användas i stor skala krävs därför en ändring av lagen.

– Man måste se över regelverket för att underlätta för nätbolagen, säger Anna Nordling.

Tekniskt sett skulle Sverige kunna ställa om helt till förnyelsebar energi.

– Tekniken, tillsammans med lagring, finns men det handlar om kostnader och utrymme. Just nu saknas människor som vill investera i energibranschen. Det gäller att skapa en bra affär kring energifrågan.

FAKTA

Energilagring- Fyra sätt

Batterier. Den teknik som i dag utvecklas snabbast. Kommer troligen att främst användas i hushåll och i bilar.

Pumpvattenkraft. Lagringsteknik som funnits i många år. Fortum har två stycken. Fungerar som ett omvänt vattenkraftverk, energi används för att pumpa upp vatten i en reservoar. När energin sedan behövs används vattnet som ett vanligt vattenkraftverk.

Tryckluft. När det är överskott pumpas luft ner i en reservoar, för att sedan släppas lös när energin behövs. Flera anläggningar planeras i USA.

Power to gas. El används för att producera vätgas genom elektrolys. Ännu för dyrt för att användas kommersiellt men det finns planer på en demonstrationsanläggning på Gotland.

ARTIKELN HANDLAR OM