Uppåt på Stockholmsbörsen efter kinesiska åtgärder

NYHETER

Även tisdagen började svajigt på världens börser.

Men efter att Kinas centralbank lanserat nya stimulansåtgärder vände det på många håll och Stockholmsbörsen stängde på plus 3,3 procent.

– För att få en mer långsiktig stabilitet måste vi dock se bättre utsikter för Kinas ekonomi, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Efter måndagens ras, då Stockholmsbörsen stängde på minus 4,5 procent, lyfte Stockholmsbörsen rejält på tisdagen. Vid stängning klockan 17.30 hade den gått upp 3,3 procent, i linje med ledande Europabörser.

Uppgången tog fart vid lunchtid efter att Kinas centralbank lanserat nya stimulansåtgärder: styrräntan sänks och kapitalkraven på kinesiska storbanker dras ned något, vilket syftar till att stimulera tillväxt i den kinesiska ekonomin.

– I dag är det en viss lättnad. Det är delvis kopplat till att Kina har tagit ett steg och faktiskt lättat på penningpolitiken: man tillför mer pengar, man sänker räntan, och det gillar oftast aktiemarknaden, säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Är det tillräckligt?

– Det är ett steg i rätt riktning. För att få en mer långsiktig stabilitet måste vi dock se bättre utsikter för Kinas ekonomi, och när jag tittar på indikatorer för Kina är det fortfarande en avmattningsfas. Jag ser inte bottenkänningen men välkomnar verkligen det här första steget som Peking har tagit för att försöka räta upp situationen.

Vad är problemet med Kinas ekonomi?

– Jag tror att vi ser tecken på växtvärk. Vi är medvetna om att det här är en stor ekonomi som ska transformeras. De vill bli mindre beroende av exporten och mer beroende av den inhemska ekonomin, men den här stafettväxlingen mellan olika drivkrafter har inte fungerat optimalt, vilket gör att hela ekonomin tappar fart. Det är därför vi nu ser att en av världens största ekonomier, det här dragloket, kanske inte riktigt finns där och det här påverkar hela världen. Kina har blivit nästan ännu viktigare än USA och blir det frågetecken där blir det frågetecken för hela världen.

Har börserna överreagerat?

– Ja, det blir överreaktion, och jag tror att den här överreaktionen grundar sig i en rädsla för att om Kina bromsar in så kan det få den globala konjunkturen att vika ner. Det som då skrämmer folk är att vi inte har verktygen att motverka en ny global nedgång. Tittar vi på vad centralbanker kan göra i dag ser vi att de flesta redan har nollräntor. Vår egen riksbank har till och med minusräntor. Rädslan för att vi inte har penningpolitik som kan vända kurvorna uppåt tror jag skrämmer folk. Dessutom bedömer man att det inte finns finanspolitiskt utrymme, det vill säga att regeringar inte kan öka offentliga utgifter eller sänka skatter eftersom statsskulderna är så höga.

Är vi på väg in i en nedåtspiral?

– Jag tror att man ska räkna med en dämpad utveckling framöver. Men om man delar upp världen i tre draglok har vi först Kina där det finns frågetecken. Man ska inte glömma att Kina fortfarande växer, men inte lika mycket. Tittar man sedan på Europa och USA tycker vi att kurvorna fortfarande pekar åt rätt håll. Så för två av tre draglok går utvecklingen fortfarande framåt. Därmed kan jag tycka att det blir lite överreaktion på det som inträffar på börserna.