Svart augusti i drunkningsstatistiken

NYHETER

Augusti 2015 är redan en svart månad i drunkningsstatistiken. Fem barn och unga har omkommit.

– Det är mycket oroande, säger Anders Wernesten vid Svenska livräddningssällskapet.

Fem barn och ungdomar har drunknat hittills i augusti. Under juni och juli omkom ytterligare fem.

– Det brukar vara utspritt över året, men nu är det fem på en enda månad. Det liknar ett rekord och det är mycket oroande, säger Anders Wernesten, vattensäkerhetsexpert på Livräddningssällskapet.

Dessutom har flera drunkningstillbud med barn inträffat, där det lyckligtvis har slutat bra.

”Kan vara en trendändring”

I fjol omkom totalt fem barn under hela året, trots superväder. I år var det blåsigt och kallt i juli, men ändå drunknade 23 vuxna och fyra barn.

– Det skulle kunna innebära en trendändring, vilket känns olustigt. Vi hade under ett antal år under hundra drunknade, men de senaste två åren har det gått åt fel håll, säger Anders Wernesten.

Han pekar på flera faktorer som kan spela in. Nyanlända är en ökande grupp bland offren, vilket kan bero på bristande simkunskaper. Äldre män som ger sig ut och simmar är en annan grupp som kan råka illa ut.

– När det gäller barnen tycker vi oss se en förskjutning i samhället, när det gäller tillsynen, säger Anders Wernesten.

Viktigt att starta livräddning

Marit Berglund, livräddningsexpert som håller kurser för föräldrar, säger att en stunds förlorat fokus kan räcka.

– En mamma kanske har med sig en treåring och en bebis. Så måste hon amma och tittar ner en stund. Barn försvinner så snabbt i vattnet och de sjunker tyst, säger hon.

Fyra av tio föräldrar behärskar inte hjärt- och lungräddning, HLR, visar en enkätundersökning från Svenska livräddningsssällskapet och Trygghansa.

– När man hittar barnet tror folk ibland att det är för sent. Det har kanske varit borta länge och har dålig färg. Men man ska alltid, alltid påbörja en livräddande insats, säger Marit Berglund.

FAKTA

Så gör du HLR på barn och unga

HLR, hjärt- och lungräddning, för barn från ett år till puberteten

Kontrollera om barnet andas.

Om det andas – lägg barnet i stabilt sidoläge.

Om barnet inte visar livstecken, växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.

Inblåsningar

Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.

Kläm ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan.

Lägg din mun tätt över barnets mun.

Gör 5 långsamma inblåsningar – varje inblåsning ska ta ungefär 1,5 sekund. Anpassa mängden luft efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft.

Bröstkompressioner

Barnet ska ligga på rygg, plant på ett hårt underlag.

Lägg din handlov mitt på bröstet, på nedre delen av bröstbenet. Var noga med att inte placera handen för långt ned på bröstkorgen, så att den hamnar på bröstbensspetsen.

Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med.

Håll kvar den andra handen på barnets panna.

Tryck ned en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fem centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden.

Källa: 1177

Drunkningsstatistik

I juli drunknade 23 vuxna och 4 barn. Statistiken för augusti är ännu inte klar.

2014 drunknade 137 personer, varav 5 barn.

2013 drunknade 129 personer, varav 7 barn.

Källa: Svenska livräddningssällskapet