Lista: Vad vi vet om lärarbristen i Sverige

Svenskt klassrum. Foto: Fredrik Sandberg / TT.
NYHETER

Lärarbristen är akut i Sverige, uppger flera myndigheter och intresseorganisationer. Hur tar sig krisen uttryck – och hur illa är det egentligen?

1. 70 000 behövs
Enligt Skolverkets prognos från i juni kommer det behövas 70 000 nyrekryterade lärare de kommande fem åren för att möta skolornas behov.
2. Akut lärarbrist – men inte överallt
När skolorna drog igång sin verksamhet igen efter sommaren var lärarbristen påtaglig på flera håll. Skillnaderna mellan olika kommuner i Sverige är dock väldigt stor.
I Uppsala är situationen ungefär som vanligt och inte alls alarmerande, enligt UNT. I Stockholms län fanns däremot 1 000 lediga lärartjänster hos Arbetsförmedlingen i mitten av augusti, enligt SVT.
3. Lärarlegitimationerna

En av anledningarna till den akuta bristen är det nya kravet på lärarlegitimationer som trädde i kraft den 1 juli i år, menar flera aktörer. När skolorna öppnade efter sommaren väntade fortfarande 11 000 lärare på att få sina ansökningar om legitimation godkända, enligt Skolverket.
Skolverkets avstämning i mitten av augusti visade att 78 procent av lärarna i grundskolan var behöriga i minst ett ämne, en ökning med nio procentenheter sedan i februari. Denna utveckling beror på att fler lärare fått ut sina legitimationer.
4. Behöriga och obehöriga – vad är skillnaden?
En lärare som inte fått sin legitimation kan fortfarande anställas av och arbeta på en skola. Den obehöriga läraren får dock inte sätta betyg, om det inte är i samarbete med en behörig sådan. I en skola i Jokkmokk slogs två klasser nyligen ihop på grund av detta, eftersom bara den ena klassens lärare var behörig, enligt SVT.
En lärare med legitimation får sätta betyg i vilket ämne som helst, även där läraren saknar behörighet. Betygssättningen ses nämligen som en övergripande kompetens inom läraryrket.
5. Lång handläggning
I dagsläget tar det enligt Skolverket 6-9 månader efter ansökan innan en lärare kan få ut sin legitimation. Under hösten hoppas myndigheten vara nere på fyra månaders handläggningstid.
Just de långa väntetiderna har kritiserats av bland annat facket. Lärarförbundet krävde i vintras en maxtid på åtta veckor. I januari kritiserade Justitieombudsmannen de långa väntetiderna.
6. Examensbevis krävs
Den som studerar till att bli lärare kan inte söka sin legitimation under utbildningen och därmed kunna arbeta som behörig lärare direkt efter studietiden. Examensbevis krävs för att skicka in ansökan till Skolverket.
7. Kritiserad reform
Reformen om lärarlegitimationer drevs igenom under förra Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund. Syftet var bland annat att höja läraryrkets status. Nu höjs dock röster om att den borde rivas upp helt.
Den liberala tankesmedjan Timbro släppte i söndags en rapport där de kom fram till att legitimationerna borde skrotas, även om de anser att tanken varit god. Anledningarna är bland annat betygsättningen och att lärarbristen förvärras.
8. Läraryrkets status

Den nuvarande regeringen har ett uttalat mål om att höja läraryrkets status. I juni presenterade ansvariga ministrar "Lärarlönelyftet" för att ge högre lön till särskilt skickliga lärare. Totalt satsas tre miljarder per år på lönelyftet.
Regeringen har också lovat att under hösten träffa alla inblandade parter för att komma fram till hur läraryrkets status kan höjas.
9. Lärarutbildningen
Till hösten börjar tio procent fler studera till läraryrket jämfört med 2014. Enligt Lärarförbundet krävs det dock minst en fördubbling av antalet examinerade lärare för att möta behovet som finns.
Cirka 70 procent av de som påbörjar en lärarutbildning brukar gå klart denna och sedan arbeta som lärare.
Även om fler blivit antagna till lärarutbildningen minskar antalet studenter som vill utbilda sig till grundskollärare för årskurs 4-6 och 7-9.
Det råder även brist på lärarledda timmar i själva lärarutbildningen. En rapport från TCO 2013 visade att lärarstudenterna tillhör de som har minst lärarledd undervisning.

Ur TCO:s rapport. Klicka på bilden för att förstora den.