Störningar och inställda tåg

NYHETER

Under natten revs en kontaktledning ner mellan Flen och Katrineholm.

Det ledde till stora störningar i tågtrafiken i delar av södra Sverige.

Den nedrivna kontaktledningen ledde till både störningar och inställda tåg under fredagsmorgonen och förmiddagen.

Trafikverket uppgav att fjärrtåg på sträckorna Stockholm-Norrköping/Linköping/Malmö/Hallsberg/Göteborg samt Linköping-Eskilstuna/Sala påverkas i båda riktningar.

Felet var åtgärdat vid 12-tiden, men fortfarande rådde enstaka följdförseningar.