7 saker du måste veta om näthat

NYHETER

1. Alla former av mobbning som har koppling till skolan - även näthat - måste utredas av dem som har ansvar för just den skolan. Det gäller även om det som har hänt inte inträffade på skolans område eller under skoltid. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar.

2. Lärare och rektor har anmälningsplikt. Det betyder att en lärare som ser en elev utsättas för någon form av mobbning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det hänt i korridoren, på skolgården eller på internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till sin chef.

3. Råkar du ut för något obehagligt på nätet eller i sociala medier så ska du berätta det för en vuxen på skolan. De ska hjälpa dig. Om du inte får den hjälp du behöver kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet.

4. Det är viktigt att du polisanmäler, även om du är osäker på om det som hänt är ett brott. Och gör det snabbt – då är det lättare för polisen att utreda. Ofta behöver polisen begära ut information från internetoperatörer, och den informationen sparas bara i sex månader. Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ring 114 14. Det kan vara svårt för dig att avgöra om du utsatts för brottsligt näthat, men polisen hjälper dig att göra den bedömningen. Om det är akut kan du alltid ringa 112.

5. Tänk på att spara bevisen själv. Skriv inte bara ut på papper, utan spara även digitalt. Trots att det kan kännas jobbigt att ha kvar ett hotfullt meddelande är det viktigt att inte radera mejlet eller inlägget. Ta skärmdumpar, så har du bilder, kommentarer eller inlägg sparade även om de skulle raderas. Du kan också be någon titta på originalet. Om ärendet skulle gå till rättegång kan den personen vittna om att din skärmdump inte är manipulerad.

6. För att få bort kränkande material från nätet ska du vända dig direkt till nättjänsten som missbrukats. Det kan också leda till att personen som hotat dig blir avstängd. Men gör inte det förrän du har sparat bevisen.

7. Om den misstänkte är under 15 år inleder polisen ingen förundersökning, även om brottet faller under allmänt åtal. Istället lämnar polisen ärendet vidare till socialtjänsten. Det betyder inte att det som hänt var lagligt, bara att ingen kan straffas för det. I en sådan process kan även unga under 15 år dömdas till skadestånd. Om det är underåriga som begått brottet kan också föräldrarna tvingas att betala en del av skadeståndet.

Källa: Skolinspektionen och polisen.

FAKTA

HIT KAN DU VÄNDA DIG

Polisen:

Alla brott som begås via internet, mobiltelefon eller annan it-teknik bör polisanmälas genom att du uppsöker närmaste polisstation eller ringer 114 14. Är det akut ring 112.

Barnens Hjälptelefon (BRIS) 116 111


Öppet: Vardagar 10 – 21 (stängt onsdagar 13-16), lör-sön 14-21.

Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa om vad som helst. Samtalet är gratis och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt. Alla vuxna på Barnens Hjälptelefon har tystnadsplikt.

BRIS-mejlen


Om du inte känner för att ringa till Barnens hjälptelefon kan du alltid tryggt och anonymt maila till vuxna på BRIS på www.bris.se. Här kan du även ställa frågor till BRIS-juristen för att få svar på frågor om vilka rättigheter och skyldigheter man som barn och ungdom har enligt svensk lag.

BRIS-chatten


Öppet: Vardagar 10 – 21 (stängt onsdagar 13-16), lör – sön 14 – 21.

Här kan du som är under 18 år chatta med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP/PBU-mottagning)


Till BUP/PBU kan du vända dig för att få stöd och hjälp bland annat genom samtal. Inom barn- och ungdomspsykiatrin aarbetar psykologer, kuratorer, och andra yrkesgrupper. Alla som arbetar där har tystnadsplikt. Alla BUP-mottagningar har vardagar (dagtid) jouröppet för akuta problem.

Du får vända dig till vilken mottagning du vill, men det brukar vara enklast att ta kontakt med den närmast där du bor. Sök på din kommuns hemsida!

Barn- och elevombudet, BEO


Till BEO kan du vända dig om du känner dig kränkt eller illa behandlad på förskolan, fritids eller i skolan. De vuxna på skolan måste göra något så fort de får veta att du råkar illa ut, men om det inte sker eller om det ändå inte blir bättre kan du vända dig till BEO.

Ring på 08-586 080 00, vardagar kl 9.00-12.00, eller maila på [email protected]

Brottsofferjouren (BOJ) 0200-21 20 19


Öppet vardagar 9-16

Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell organisation som finns i hela landet. Här kan du få prata med en person som lyssnar på dig. De möter dagligen människor som utsatts för alla sorters brott. BOJ lyssnar, ger råd och håller kontakten tills det känns bra. Om du vill, kan de följa med dig till polisen eller en rättegång.

Du betalar inget för att få hjälp av BOJ. Om du vill kan du sedan bli kontaktad av en person på din ort. Du kan också skicka mail [email protected] och ställa frågor.

Juridikinstitutet


Har du blivit utsatt för hot eller kränkningar på internet? De som arbetar på Juridikinstitutet kan hjälpa dig med information och rättslig rådgivning. Juridikinstitutet är en ideell organisation som hjälper personer som blivit utsatta för näthat genom juridisk rådgivning. Det går att maila frågor till: [email protected]

För mer information www.juridikinstitutet.se

Mind


Till Mind kan du vända dig om du behöver veta mer eller vill prata med någon om psykisk hälsa och ohälsa. Mind är en ideell förening som främjar den psykiska hälsan och stöder människor i kris. Hit kan du maila eller chatta på självmordupplysningen. Alla som svarar där har fått utbildning i självmordsförebyggande arbete.

Mind chatten


Öppetider: Vardagar kl. 19 – 22.

Minds volontärer är personer i olika åldrar med utbildning inom vård och omsorg och som har fått speciell utbildning i självmordsförebyggande arbete. Chatten erbjuder stöd och vägledning.

För mer information www.mind.se

Källa: Stiftelsen Friends.

ARTIKELN HANDLAR OM