Ojnareskogen skyddas

NYHETER

Regeringen beslutar att Ojnareskogen på Gotland ska skyddas. Området föreslås bli ett Natura 2000-område. Samtidigt presenteras ett näringslivspaket för Gotland på 100 miljoner kronor.

Miljöminister Åsa Romson (MP) meddelar på en presskonferens i Visby att regeringen har beslutat att den omstridda Ojnareskogen på norra Gotland ska skyddas. Området föreslås bli ett av 15 nya och utökade Natura 2000-områden, som EU utser. Striden om Ojnareskogen har varit hård, men miljöministern tonar ned motsättningarna.

Regeringen har varit enig i sitt beslut, berättar hon för TT.

– Det här är en viktig fråga för miljön, säger hon.

Inga uppsägningar nu

På Nordkalk är besvikelsen stor efter beslutet.

– Nu ska vi begrunda och analysera det här beslutet, för att se vilka möjligheter vi har att gå vidare. Vi har en domstolsförhandling som avbrutits, men den ska återupptas nu, säger Håkan Pihl, projektchef för Bungeprojektet på Nordkalk.

Nordkalk har ungefär 100 personer direkt och indirekt anställda i sin verksamhet på Gotland.

– Det är inte aktuellt med uppsägningar nu, säger Håkan Pihl.

Bolaget kommer inte påverkas omedelbart av beslutet, förklarar han.

– Vi kommer att kunna bryta kalk i det befintliga kalkbrottet ungefär fem år till, kanske längre av ytterligare kvaliteter, säger Håkan Pihl.

Näringslivspaket

Samtidigt som Ojnareskogen skyddas så satsar regeringen på ett näringslivspaket för Gotland.

– Regeringen är angelägen om att kalkbrytningen på Gotland ska fortsätta. Därför har vi också beslutat om ett näringslivspaket på 100 miljoner kronor, säger Åsa Romson.

Hur många jobb paketet kommer att ge kan hon inte säga.

– Vi vill att parterna utformar det tillsammans, säger Åsa Romson.

Näringslivspaketet är en överenskommelse med Vänsterpartiet.

– Regeringen tar ett ansvar för jobben tillsammans med Vänsterpartiet och det som har skett nu är att vi skyddar ett helt unikt naturområde för kommande generationer och att vi inte riskerar dricksvattnet och det är viktigast, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt till TT.

Björn Jansson, (S), ordförande i regionstyrelsen på Gotland, är glad över att nu äntligen ha fått ett besked i den segdragna tvisten.

– Nu kan vi gå vidare utifrån det här, säger han till TT.

Han fick information om paketet under helgen, och har börjat grunna så smått på vad de ska kunna göra av det.

– Vi har Uppsala universitet här som är väldigt värdefullt för oss att utveckla. Vi behöver bättre infrastruktur och transporter. Vi behöver också vidareutveckla det gotländska näringslivet, med små företag. Turism är också en viktig näring för oss, säger Björn Jansson.

Mindre glad över beskedet är Eva Nypelius (C), oppositionsråd på region Gotland, som är djupt oroad över vad det här kommer att innebära framöver.

– Jag tycker att det känns väldigt tragiskt att sossarna har vikt ner sig och faktiskt säljer ut jobben på Gotland. Jag hade hoppats på en kompromiss. Det är en mörk dag för norra Gotland, säger hon till TT.

FAKTA

Bakgrund: Kalkstriden på Gotland

■ ■ Det finländska företaget Nordkalk är den ledande producenten av kalkstensprodukter i norra Europa. På norra Gotland bryter företaget 2,5-3 miljoner ton kalksten årligen. Det planerade kalkbrottet i Ojnareskogen är på 170 hektar. Det är riksintressant för naturvården och en brytning riskerar att skada värdefull natur, bland annat vattnet i sjön Bästeträsk.

■ ■ Men mot naturintressena står arbetstillfällen på Gotland. IF Metalls ordförande har varnat för att kalkindustrin på Gotland på sikt försvinner om Ojnareskogen skyddas.

■ ■ Turerna har varit många:

2006 lämnade bolaget in en ansökan om kalkbrytning området Ojnareskogen i Bunge på norra Gotland. Brytningsplanerna väckte starka protester.

2010 bestämdes att brytningen var tillåten, beslutet vann laga kraft.

2012 fick Nordkalk sitt tillstånd tillsammans med villkor för brytningen. Under sommaren stoppade miljöaktivister och lokalbefolkning avverkning av skogen i området. Tillståndet överklagades till Högsta domstolen.

2013 meddelade Högsta domstolen att en ny sammanhållen prövning av naturskyddsintressena ska göras, och ärendet skickades tillbaka till Mark- och miljödomstolen.

2014 gav Mark- och miljödomstolen tillstånd för verksamheten efter prövning av naturskyddsintressena.

■ ■ Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Förhandlingarna skulle ha ägt rum i april i år, men sköts upp, eftersom Naturvårdsverket förslagit att regeringen ska göra området till ett Natura 2000-område. Mark- och miljööverdomstolens vilandeförklaring av ärendet gäller till och med idag, den 31 augusti.

TT