Får sänkt straff för mord

Hovrätten: "Inte vållat stor smärta eller dödsångest"

NYHETER

Johnny Rintanen, 40, fick livstid för att ha skurit halsen av en kompis.

Svea hovrätt sänker nu straffet.

En motivering är att gärningen inte vållat stor smärta eller dödsångest hos offret.

Mordet skedde i Sala natten till nyårsafton.

Det började med ett bråk om att den 49-årige kompisen råkat ha sönder en limmad stol.

Det blev sedan tjafs om pengar och svartsjuka och urartade i knynävsslagmål. Som  i sin tur slutade med 49-åringen låg död på golvet.

Johnny Rintanen hade sparkat och slagit mot offrets huvud och även använt en bultsax som tillhygge. Han lämnade lägenheten men återvände senare och gav sig återigen på sin kompis, som då var svårt skadad och försvarslös.

Dömdes till livstid

Den här gången tog han en kökskniv och med två snitt skar han i praktiken halsen av 49-åringen.

Västmanlands tingsrätt ansåg att gärningen skulle leda till lagens strängaste straff, livstids fängelse.

Johnny Rintanen överklagade och yrkade att han istället för mord skulle dömas för grov misshandel och vållande till annans död. Och att påföljden skulle bli ett tidsbegränsat straff.

Svea hovrätt som nu meddelat dom tycker som tingsrätten - att gärningen ska bedömas som mord.

Däremot bedömer hovrätten att brottet inte är så allvarligt att livstid ska komma ifråga.

Försvårande omständigheter

Lagen ändrades 2014 så att livstid skulle utdömas för fler fall av mord än tidigare.

Utgångspukten skulle ändå vara att mord där det varken fanns försvårande eller förmildrande omständigheter ska medföra ett tidsbestämt straff. Det högsta tidsbestämda straffet är 18 år.

Hovrätten ser försvårande omständigheter, exempelvis att Rintanen haft tid för eftertanke, men ändå återvänt och gett sig på det svårt skadade offret en andra gång. Men det är inte tillräckligt allvarligt.

I domen heter det:

”Lika med tingsrätten finner hovrätten att utredningen inte visar att gärningen vållat stor smärta eller dödsångest för N N . Hovrätten menar därför att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att mordet varit särskilt hänsynslöst genom att den medfört svårt lidande för N: N. Inte heller föreligger någon annan av de i motiven särskilt angivna omständigheterna som ska vara försvårande vid bedömningen av ett mord.”

Hovrätten anser vid en samlad bedömning att straffvärdet är 18 år. På grund av att ingen får dömas till mer 18 år på viss tid, och Rintanen kort tidigare dömts till sex månaders fängelse, bestäms straffet för mordet nu till fängelse i 17 år och sex månader.