Folkpartiet heter nu Liberalerna

1 av 2
NYHETER

Folkpartiet finns inte längre. Den omvalde partiledaren Jan Björklund leder numera Liberalerna.

– Vi ska heta det vi är, förklarade han när landsmötet avslutades på söndagen.

Fanfar, klang och jubel utbröt när landsmötet med överväldigande majoritet lämnade det 81 år gamla namnet bakom sig. Många talare hade anmält sig till "debatten", men i stort sett alla förordade namnbytet. Jan Björklund inledde:

– Det starkaste skälet till namnbytet är att vi ska heta det vi är, och vi är liberaler. Vi har de liberala idéerna i vårt dna, sade han.

Men inte riktigt alla var nöjda.

Stor enighet

– Det skavar i min sko inför det här beslutet. Att förändra namnet i en tid när vi behöver föra fram vår politik och inte snubbla på vad vi heter är inte vad vi behöver, sade Peter Nordebo från Gävleborg.

Någon ville heta Socialliberalerna men det hade inte en chans på landsmötet. Efter beslutet var Jan Björklund nöjd.

– Det var en väldigt stor enighet om det här beslutet, och det känns ju viktigt när man tar den här typen av beslut i ett parti. Det är många som har längtat efter det här, sade han till TT.

Gårdsförsäljning av alkohol

Det mesta gick partiledningens väg på landsmötet. En ny skattereform, med eller utan övriga Allianspartier, står nu i fokus. Björklund betonade starkt att partiet både måste fortsätta förnyelsearbetet och vara en tydlig opposition samtidigt som man är beredd att samarbeta med regeringen och ta ansvar i denna oroliga tid. En tid som på sikt behöver försvarsanslag på två procent av BNP, enligt landsmötet.

Ett beslut gick partiledningen emot, och det var det ständigt återkommande förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker som nu vann bifall.

Liberalerna själva vill förkorta det nya namnet (Lib) men TT och de flesta andra medier kommer att använda förkortningen (L) i linje med förkortningar för övriga partier.

FAKTA

Beslut på landsmötet

Partiet ska verka för en ny skattereform, som är fullt finansierad

Värnskatten ska slopas och brytpunkten för statlig skatt höjas

Det första steget i den statliga skatten ska dessutom sänkas

De högsta marginalskatterna bör närma sig OECD:s genomsnitt

Bolagsskatten ska sänkas

Ränteavdraget kan fasas ut under en längre period

Reavinstbeskattningen kan sänkas

Momsen kan ökas

Miljö- och klimatskatter kan öka

Partiet vill ha gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol

Ett tredje juridiskt kön ska utredas

Partiet ska verka för att försvarsanslagen ökar till minst två procent av BNP på sikt.

Liberalerna ska verka för och stödja ett självständigt södra Kurdistan.

Tillåt fri hyressättning vid nybyggnation

Byggherrar ska få utarbeta detaljplaner som ska kunna prövas av kommunen

Hyror ska bättre spegla efterfrågan, till exempel vad gäller läget

Generösare beräkning av skälig hyra vid uthyrning av villor och bostadsrätter

Taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas

Strandskyddet bör mjukas upp vid lokalt behov av bostadsbyggande

Ämnesbetyg i gymnasiet ska återinföras

Rektorsutbildningen ska öppnas även för dem som inte har anställning som skolledare

Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa från ett års ålder

Reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden.

Vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning.

Källa: TT, Liberalerna

TT

ARTIKELN HANDLAR OM