500 tar sitt liv – trots kontakt med vården

1 av 3 | Foto: Privat
Anette Parnestam, 52, var en av de runt 500 patienter som årligen tar sitt liv i nära anslutning till vård. Hon var otroligt lycklig när första barnbarnet Devin kom.
NYHETER

Anette Parnestam, 52, var en av de runt 500 patienter som varje år tar sitt liv under pågående vård.

Ett av målen för den stora psykiatrisatsningen var att dessa självmord skulle minska.

I stället ser de ut att ha ökat.

Varje år begår flera patienter självmord inne på avdelningen i den psykiatriska slutenvården eller någon annanstans på sjukhuset.

2006-2008 anmäldes 992 självmord enligt lex Maria i nära anslutning till vård. Socialstyrelsens granskning från 2010 visar att av dem tog var femte – nästan 200 patienter – sitt liv i slutenvården.  75 av dem begick självmord inne på vårdavdelningen och 14 på annan plats på sjukhuset. 11 patienter tvångsvårdades.

Alla självmord som sker under pågående vård eller inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt måste lex Maria-anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det rör sig om hundratals förlorade liv varje år.

Hundratals felbedöms årligen

Ungefär hälften av dem som tar sitt liv i Sverige hade haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet, enligt Socialstyrelsen.

Ny statistik från IVO visar att myndigheten fattade beslut om 591 sådana självmordsfall 2014. Till och med den 22 november i år är det 610 fall. Det ska jämföras med 425 sådana beslut 2010. Alltså självmord begångna under pågående vård eller kort tid efteråt.

Det visar att hundratals självmordsbenägna patienter felbedöms av sjukvården varje år.

Ett av målen för statens stora psykiatrisatsning 2007-2011 var att minska andelen självmord under pågående vård med 30 procent, men det misslyckades fullständigt.

Viktigt för patientsäkerheten

Socialstyrelsen fann vid sin granskning 2010 stora systembrister i vården. Självmordsriskbedömningar saknades i hälften av fallen och olika faktorer i vården kunde kopplas till självmorden.

Liknande brister återfanns vid en granskning 2013. Då saknades strukturerade självmordsriskbedömningar i vart fjärde fall, psykiatrin följde sina rutiner och vårdprogram dåligt och det fanns brister i journalföringen.

Socialstyrelsen betonade hur oerhört viktigt det är för patientsäkerheten att vårdgivaren gör systematiska själmordsriskbedömningar, journalför dessa och upprättar vårdplaner.

FAKTA

Antal beslut av IVO gällande lex Maria-anmälda självmord

År       Antal

2010:  425

2011:  445

2012:  509

2013:  543

2014:  591

2015 (t o m 22 nov): 610

Fotnot: Självmord under pågående vård eller inom fyra veckor efter sista vårdkontakten.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

HIT VÄNDER DU DIG OM HJÄLP

Hjälplinjer – behöver du någon som lyssnar?

Mind

Självmordslinjen: Öppet dygnet runt alla dagar, tel 90101 och chatt.

Föräldratelefonen: Vard kl 10-15, tel 020-85 20 00
.

Äldretelefonen: Vard kl 10-15, tel 020-22 22 33.

Nationella hjälplinjen: Alla dagar kl 13-22, tel 020-22 00 60.

Barnens rätt i samhället (BRIS)

Barnens telefon: Alla dagar 10-22 (stängd onsdagar kl 13-16) tel 116 111.

Vuxnas telefon om barn: Mån och tors kl 13-16; tis, ons, fre kl  9-12. Tel 077-150 50 50.

HBTQ-kojan: Funderingar kring bi- och homosexualitet.

Röda Korset: Alla dagar kl 14-22, tel 0771-900 800.

Jourhavande kompis (Röda korset): Chatt vardagar klockan 18-22 och helger klockan 14-18

Jourhavande präst: Telefonstöd via 112, alla dagar kl 21-06. Chattstöd må-tor kl 20-00.

Jourhavande medmänniska: Alla dagar kl  21-06, tel 08-702 16 80.

Du kan även uppsöka psykiatrin akut i ditt landsting eller ringa jourmottagningarna.

Källa: NASP,  KI