SD går starkt framåt i ny SCB-mätning

Största i sitt slag

1 av 2
NYHETER

Socialdemokraterna och Moderaterna backar medan Sverigedemokraterna går starkt framåt.

I SCB:s stora partisympatiundersökning får SD 19,9 procent.

Ställningen mellan Alliansen och de rödgröna är helt jämn.

Partisympatiundersökningen från SCB, Statistiska centralbyrån, genomförs två gånger om året och är den största i sitt slag. 9 000 personer har i SCB:s mätning tillfrågats vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.

Mätningen kommer i ett turbulent politiskt läge där flyktingkrisen, terrorhoten och det osäkra parlamentariska läget dominerar debatten.

Den största förändringen står Sverigedemokraterna för. Jämfört med SCB-mätningen i maj har partiet ökat med 5,5 procentenheter och landar på 19,9 procent. Enligt SCB har partiet lockat flest väljare från Moderaterna och gruppen osäkra, men även från Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Sedan riksdagsvalet hösten 2014 har partiet ökat med 7,0 procentenheter, enligt mätningen.

SD tar väljare från M

Socialdemokraterna backar med 2,4 procentenheter och landar på 27,6 procent. Det är det sämsta resultatet för Socialdemokraterna sedan SCB började genomföra sina reguljära partisympatiundersökningar 1972.

Partiet tappar främst väljare till gruppen osäkra och till SD.

Även Moderaterna går bakåt i opinionen. Partiet får 23,5 procent, en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med förra mätningen. Enligt SCB har många av partiets väljare flytt till SD.

KD får 3,5 procent, vilket är det sämsta resultatet någonsin i SCB:s mätningar. Om det vore val i dag skulle partiet åka ur riksdagen.

Ställningen mellan blocken är enligt SCB:s mätning helt jämn. Allianspartierna får 39 procent och S+MP+V får 39 procent.

SCB tittar även på hur könsfördelningen ser ut i väljarkåren. Samtliga partier förutom SD har något fler kvinnliga väljare än manliga. För SD råder helt motsatt förhållande. Partiet lockar 24,3 procent av männen och 15,4 procent av kvinnorna.

Enorma utmaningar

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin är missnöjd över resultatet men inte förvånad.

– Vi har politiska utmaningar som är enorma. Med flyktingsituationen i världen, men också de svenska problemen med utmaningar i skolan och välfärden.

Är det en förklaring?

– Vi får analysera vidare vad olika mätningar visar nu. Jag har stor respekt för att opinionsmätningarna är låga och för vi måste jobba hårt för att öka stödet för vårt parti.

Om det ökande stödet för SD säger hon:

– Vi samarbetar inte med SD. Det är ett parti led nazistiska rötter. I dessa dagar krävs samling och mod. SD är ett parti som presenterar enkla lösningar som inte funkar.

”Rädsla och misär”

Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner tror att förklaringen till att MP backar med 0,7 procentenheter ligger i att det inte varit någon nämnvärd diskussion om klimatpoliken under hösten.

– Det är ju alltid tråkigt att backa i större mätningar som den här. Sedan var vi nog beredda på att man har svårare att nå ut med sin politik under den första tiden i regering. Vi har haft beredskap på det men det är ingen ursäkt.

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé konstaterar att undersökningen återspeglar nuvarande flyktingpolitiken.

– Det här ligger något över vårt valresultat, men det är uppenbart att många känner oro för hur flyktingsituationen ska hanteras, säger han.

– Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus och väljarna visar att de vill att någon, som Moderaterna, ska ta över ledarskapet.

"Oerhört glad"

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof är mycket nöjd med partiets siffror. Som förklaring till resultatet anger Jomshof "den aktuella situationen, alltså flyktingsituationen".

– Jag är naturligtvis oerhört glad och jag är övertygad om att vi har potential att bli det största partiet, säger han. Överlag tror jag att det är möjligt, inte minst med tanke på hur det ser ut i många andra länder där liknande partier som vi tagit sig fram, säger han.

Ni har fortsättningsvis mycket svårt att få igenom er politik.

– Att det finns andra partier som har demokratiskt underskott är inget vi kan hjälpa. Vi fortsätter som vanligt och hoppas att de mognar, säger Richard Jomshof.

Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen, är också nöjd med resultatet.

– Det är lätt att man bli övermodig men samtidigt har vi så många år bakom oss där vi fått stånga oss för varje promille i opinionen, säger han.

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler uppger att han är missnöjd med resultatet samtidigt som han tycker att det är svårtolkat.

– I andra undersökningar har vi fått vårt bästa snitt på året så det är lite svårtolkat för mig men oavsett om vi har 5,5 eller 6,9 tycker vi att det är för lite, säger han.

Om SD:s resultat säger Etzler:

– Det är synd för det kommer att göra deras väljare besvikna. SD lever på människors rädsla och misär och uppenbarligen finns det många som människor som är oroliga för framtiden.

”Lång resa”

KD:s partisekreterare Acko Ankarberg kommenterar dagens resultat i ett sms:

– Det här visar att vi har en lång resa att göra för att nå högre nivåer. Oavsett hur mycket partierna tittar på opinionsundersökningar så tror jag att vi och alla andra partier måste ta fram förslag för en bättre integration.

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson är nöjd med dagens siffror.

– För vår del är detta det bästa stöd i en SCB-undersökning på över åtta år, inte sedan maj 2007 har vi haft så här högt, säger han.

– Det är en turbulent tid i politiken och det händer mycket varje vecka. Då känns det bra att vi har ett stabilt väljarstöd som fortsätter att öka steg för steg.

”Inte lyckats fånga upp”

Gemensamt har Alliansen en del att jobba på även om siffrorna inte gått ner allt för mycket sedan valet, menar Arthursson.

– Regeringspartierna har tappat mycket sedan valet, men Alliansen har inte lyckats fånga upp de väljare som lämnar. Flödena har gått till SD från Socialdemokraterna, säger han.

FAKTA

SCB:s partisympatiundersökning:

Centerpartiet: 6,5 (+0,1)

Liberalerna: 5,5 (+0,6)

Moderaterna: 23,5 (-2,1)

Kristdemokraterna: 3,5 (-0,2)

Socialdemokraterna: 27,6 (-2,4)

Vänsterpartiet: 5,5 (-0,7)

Miljöpartiet: 5,9 (-0,7)

Sverigedemokraterna: 19,9 (+5,5)

Övriga: 2,1 (-0,2)

Fotnot: Förändringen i parentes avser resultatet från SCB:s mätning i maj. Mätningen är gjord mellan den 2 och 25  november. 9 021 personer har tillfrågats och 4 972 personer har svarat. Mätningen har utförts både via telefon och via webb.