”Vill inte att myter sprids om flyktingar”

Statsepidemiologen: ”Viktigt att tala om”

Foto: Anna Tärnhuvud
Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten
NYHETER

Risken att drabbas av sjukdomar från flyktingar som kommer till Sverige är låg, visar Folkhälsomyndighetens samlade riskbedömning.

– Det är mycket därför vi går ut i med det här, för att ta upp myter, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Malmömässan vid Hyllie tågstation är Sveriges största vänthall för flyktingar. Hit förs de som kommer med tåget från Danmark och vill söka asyl. Poliser har slagit larm om situationen. Sjuka barn sover på betonggolv och sjukdomar sprids mellan familjerna.

”Viktigt att tala om”

Flyktingarna själva kan vara mer utsatta för sjukdomar, slår Folkhälsomyndigheten fast i en ny rapport. Men myten om att flyktingströmmen leder till en ökad risk för spridning av infektionssjukdomar i Sverige är felaktig, säger Anders Tegnell som är statsepidemiolog på myndigheten.

– Det är mycket därför vi går ut i med det här, för att ta upp myter, säger han. Det finns ju vissa problem med flyktingmottagandet men inga problem med att de sprider sjukdomar till befolkningen.

Han ser det som en positiv sammanställning.

– Jo, absolut, vi tycker det är viktigt att tala om när vi inte har problem.

”Väldigt liten risk”

Den övergripande slutsatsen är att risken för sjukdomsspridning från flyktingar i Sverige är låg, även till personal som arbetar på platser som Malmömässan.

– Det är en väldigt liten risk att de ska bli smittade om man håller sig på en bra nivå med allmänhygien, säger Anders Tegnell.

Han förklarar att sjukdomar som flyktingarna kan bära på är tuberkulos, gulsot och diarrésjukdomar. Tegnell påpekar att det dock är viktigt att hälso- och sjukvården erbjuder asylsökande människor hälsoundersökningar, så att de som behöver får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd.

”Handlar inte om en halvmeter”

För att bli smittad måste man i princip bo nära tätt tillsammans.

– Det handlar inte en meter eller en halvmeter eller något. Sjukdomarna sprids inte särskilt lätt och då de sprids så sprids de i den nära familjen.

Anders Tengell säger att Folkhälsomyndigheten har gjort en noga genomgång där man sammanställt information från Världshälsoorganisationen och ECDC (European centre for disease prevention and control) för att få fram resultatet i rapporten.