LO kräver Löfvenplan för Sverige

Vill samla satsningar som krävs för ökade invandringen i ett särskilt paket

1 av 3 | Foto: Lotte Fernvall
Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfven
NYHETER

LO vill se en mångmiljardsatsning för Sverige – till följd av de senaste årens ökade invandring.

För att klara den kraftiga befolkningsökningen förordar man ett paket där investeringar i skola, arbetsmarknad, bostäder och transporter samlas.

– Jag vill ha en "Löfvenplan" där statsministern tar ledningen för det som måste göras, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

Den svenska befolkningen beräknas öka explosionsartat de närmaste åren. Det är den ökande invandringen som är främsta förklaringen. Bara de senaste månaderna har över 80 000 personer sökt asyl i Sverige och många av dem beräknas få stanna här permanent.

Dagens cirka nio miljoner invånare beräknas av SCB redan år 2025 vara uppe i runt elva miljoner. Detta får nu arbetarrörelsens andra ben, LO, att gå ut med ett krav på S/MP-regeringen.

Satsning på offentlig sektor, bostäder och kollektivtrafik

Karl-Petter Thorwaldsson slår fast att man vill se ett mångmiljardpaket för de stora satsningar man anser krävs för att samhället ska klara de behov som uppkommer till följd av befolkningsökningen.

– Jag skulle gärna se att vi samlar allt det som behöver göras i en "Löfvenplan" där statsministern går i ledningen för alla saker vi nu måste anpassa till att vi haft stor invandring de senaste åren. Nu måste vi dimensionera arbetsuppgifterna för att lösa det här, säger LO:s förbundsordförande.

Konkret menar han att statsminister Stefan Löfven (S) och regeringen måste se till att samhället får de resurser som krävs för att klara framtida utmaningar. Med satsningar på utbyggd välfärd genom till exempel fler förskolor och skolor, att utbilda och fortbilda lärare samt bygga ut äldrevården och öka antalet sjukvårdsplatser.

– Det handlar om en rad reformer som ökar människors trygghet, säger Thorwaldsson.

Men det är inte bara offentlig sektor som LO vill ska ingå i paketet. Även utbildningssatsningar samt infrastruktur som bostäder, vägar och kollektivtrafik tänker man ska finnas där.

– Vi behöver också en ny arbetsmarknadspolitik där man tar ner antalet lönestöd och istället ökar antalet utbildningsinsatser för att de som kommer och långtidsarbetslösa svenskar ska kunna matchas mot alla de hundratusentals jobb som nu skapas i Sverige.

I detta, menar Karl-Petter Thorwaldsson, bör även en särskild satsning på fler arbetsförmedlare finnas.

– Om vi ska ha lika många som ska jobba på arbetsförmedlingen som vi haft innan så fordras det flera tusen nya arbetsförmedlare. Då måste vi börja anställa och framförallt dimensionera våra universitet utifrån det.

"Kan betalas genom lån och höjda skatter"

LO-basen sticker inte under stolen med att kostnaderna kommer att vara omfattande.

– Vi har ju sett att regeringen har fått anslå tolv miljarder för de ökade kostnaderna de senaste månaderna. Det är egentligen bara titta där för att se vilka behov som finns. Utan att säga en exakt siffra så handlar det om tiotals miljarder varje år, säger han.

Men Karl-Petter Thorwaldsson framhåller också att han är övertygad om att en "Löfven-plan" skulle betala sig på sikt.

– Det är många, många miljarder innan det här är genomgått. Men uppsidan är fantastisk. Kan vi bara korta tiden för människor att få sitt första jobb från dagens i snitt sju år till fyra-fem år så är utväxlingen bra, man får väldigt snabbt tillbaka den investeringen.

Enligt Thorwaldsson skulle satsningen kunna bekostas genom en kombination av lån och höjda skatter. Och modellen, menar han, kan hämtas från Göran Perssons regeringstid på 90-talet.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har tidigare slagit fast att de ökade kostnaderna till följd av den pågående flyktingkrisen främst ska betalas med besparingar och lån.