SJ hotar stoppa tågen till Danmark

NYHETER

Innan jul vill regeringen se att id-kontroller införs på bussar och tåg till och från Sverige.

Något som SJ och branschorganisationen Sveriges bussföretag är mycket kritiska mot.

Nu varnar SJ för att kontrollerna kan bli så dyra att tågtrafiken till Danmark måste läggas ned, uppger Dagens Industri.

Det var under förra veckan som regeringen presenterade sina strängare förslag för att minska antalet asylsökande till Sverige.

En av åtgärderna var att de införda id-kontrollerna i fortsättningen inte skulle utföras av polisen, utan av transportföretagen.

Men det förslaget kritiseras nu kraftigt av både SJ och branschorganisationen Sveriges bussföretag.

Tvingas ställa in tågen

Enligt SJ kan ett sådant förslag göra att resorna till Danmark blir så kostsamma att man tvingas sluta köra över sundet.

I ett remissvar skriver transportföretaget att "eftersom man bedriver sin trafik på kommersiell basis så kan förslaget, om det genomförs i nuvarande form, medföra att SJ blir tvingat att upphöra med tågtrafik till/från Danmark”.

Om id-kontrollerna kvarstår och ansvaret dessutom överförs på transportbolagen menar SJ att trafiken över Öresundsbron skulle bli olönsam och även orsaka stora förseningar som i slutändan kommer drabba resenärerna.

15 000 pendlare kan drabbas

I remisssvaret framför SJ även att järnvägsbolagen, till skillnad från flyg och färjorna, inte har byggt upp en infrastruktur för att hantera id-kontroller.

Under onsdagen ska även Skånetrafiken, som ansvarar för den svenska tågtrafiken över Öresund, ha lämnat över ett muntligt remissyttrande till regeringen om att id-kontrollerna bör ske på Kastrup. Till SvD säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken att förslaget kan komma att få stora konsekvenser, då id-kontrollerna i rusningstid kan leda till förseningar på mellan 45 minuter till en timme.

– Vi uppskattar att vi har 15 000 personer som pendlar över Öresund varje dag. Förslaget kommer att få väldigt stora effekter för dem, säger Linus Eriksson till SvD.

Även Sveriges bussföretag är kritiska till förslaget och i ett pressmeddelande kommenterar vice vd Anna grönlund saken.

Problem även i Norge

– Regeringens förslag innebär att bussföretag får överta uppgifter från polis och tull. Bussföretagens medarbetare har varken kunskap eller utbildning för detta. Dessutom riskerar kontrollerna leda till förseningar, vilket stör kör- och vilotiderna. Trots det, och trots Sveriges Bussföretags upprepade frågor om detta, ges inga dispenser. De nya rättigheterna för bussresenärer kan också vid förseningar i trafiken ge företagen stora och oförutsedda kostnader.

Id-kontrollerna ska enligt regeringens förslag även genomföras på tågen från Norge, vilket SJ menar kan försvåra ytterligare då de fyra sista stationerna på tågsträckan från Narvik saknar väganslutning.

Kan bli strandade i 30 minus

Enligt DI kan därmed en person som saknar id-handling komma att bli strandad i väntan på ett tåg i motsatt riktning, vilket gör att personen i fråga kan tvingas behöva vänta tills nästa dag i temperaturer som kan bli ned mot 30 minusgrader.

Enligt både SJ, Skånetrafiken och Sveriges bussföretag finns det en mängd frågor kvar som måste besvaras och hanteras innan man kan införa de nya förslagen.