Regeringen beredd att stänga Öresundsbron

1 av 2
NYHETER

Regeringen är redo att gå ett steg längre för att bromsa antalet asylsökande till Sverige.
Enligt Dagens Industri, som tagit del av en lagrådsremiss, öppnar man för att helt stänga Öresundsbron.

– Om en allvarlig situation uppstår behöver vi fort kunna fatta ett sådant beslut, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Aftonbladet.

Dagens Industri har tagit del av ett utkast till en lagrådsremiss där det framgår att regeringen är redo att ta ytterligare steg för att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige.

Regeringen vill ha möjlighet att stänga vägar och broar och pekar särskilt ut Öresundsbron.

"Öresundsbron är en av Sveriges viktigaste och mest trafikerade förbindelser med ett annat land, Danmark. En tillfällig stängning av bron kan utgöra ytterligare en åtgärd för att minska risken att den allmänna ordningen eller inre säkerheten påverkas till följd av den stora tillströmningen av asylsökande", står det i handlingen enligt Dagens Industri.

Om akut situation uppstår

Infrastrukturminister Anna Johansson bekräftar för Aftonbladet att det pågår ett beredningsarbete i frågan. Det handlar dels om att utföra id-kontroller över gränsen, som Aftonbladet tidigare berättat om, dels om möjligheten att stänga Öresundsbron.

– Regeringen får en laglig möjlighet, om en allvarlig och akut situation uppstår, att stänga gränsöverskridande vägar, i första hand Öresundsbron. Men det handlar bara om vägdelen av bron, säger Anna Johansson.

Hon tillägger att det i dag inte finns något behov att stänga bron i dag.

– Vi skapar oss ett utrymme att om behov uppstår så kan vi fatta ett sådant beslut, säger hon.

På plats innan jul

Regeringen kommer i morgon att hålla ett extrainsatt regeringssammanträde där frågan kommer att diskuteras. Sedan går ärendet vidare till lagrådet och till riksdagen

– Ambitionen är att alla beslut ska vara på plats innan jul, sedan träda i kraft så fort som möjligt.

Enligt handlingen som DI tagit del av kommer id-kontrollerna leda till att färre människor får möjlighet att söka asyl i Sverige.

"Antalet asylsökande ensamkommande barn, särskilt från Afghanistan, skulle kunna tänkas minska mer än andra då denna grupp som regel inte uppvisar identitetshandlingar (ca 1 procent vid ansökningstillfället)", står det.

Anna Johansson vill inte uttala sig om den formuleringen.

– Förhoppningen är att det ska få effekt, att ett minskat antal människor söker asyl i Sverige, säger hon.