Kostnad för höghastighetståg skenar

NYHETER

Kostnaden för höghastighetståg i Sverige blir nästan 90 miljarder dyrare än beräknat, enligt Trafikverket. Bygget uppskattas nu kosta 256 miljarder kronor, skriver Dagens Nyheter.

En stor kostnad är sättningen av spåren, så att marken inte ska kunna sjunka, samt att banan inte får ha några ändringar i höjd- eller sidled.

Bygget kan bli ännu dyrare. I beräkningarna ingår inte stationsbyggnader och spår från kommuner som ska kunna nå stambanan.

TT