Cheferna som lämnar LKAB

Foto: INGER WANHATALO
NYHETER

Flera chefer lämnar LKAB när det statliga gruvbolaget gör en omorganisation.

Den nya organisationen ska sätta järnmalmsproduktionen i fokus.

Sex toppnamn lämnar bolaget, enligt NSD.

Anders Furbeck, hållbarhetsdirektör, Frank Hojem, kommunikationsdirektör, Katarina Holmgren, ekonomidirektör, Monica Bellgran, direktör forskning och utveckling, Per-Erik Lindvall, direktör teknik- och affärsutveckling, samt Peter Schmid, marknadsdirektör, lämnar alla koncernledningen.

Syftet med att stöpa om organisationen är att öka lönsamheten på lång sikt. Verksamheten delas nu in i tre divisioner.

LKAB står inför ett nytt läge. En förändrad omvärld med fallande världsmarknadspris på järnmalm leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar, säger Jan Moström, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

FAKTA

De ingår i LKAB:s nya koncernledning

Jan Moström, vd och koncernchef

Grete Solvang Stoltz, HR och hållbarhet

Leif Boström, divisionen specialprodukter

Markus Petäjäniemi, marknad och logistik

Åsa Sundqvist, verksamhetssupport och affärsutveckling

Magnus Arnkvist, ny produktionsdirektör Södra

Peter Hansson, ny ekonomidirektör
Stefan Rommedahl, ny produktionsdirektör Norra

Källa: LKAB