Fler anmälda hot mot Migrationsverkets personal

1 av 2 | Foto: SIMON ELIASSON
Totalt har 1 400 händelser anmälts på Migrationsverkets boenden i år. Det är en kraftig ökning som Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist, tror beror på den ökande invandringen.”Med fler människor blir det fler händelser”, säger hon.
NYHETER

Anmälda hot är 279, antalet självmordshot 178 stycken.

Dessutom har Migrationsverkets personal ­anmält 1 400 incidenter i år – förra året var det 900 stycken.

– Det är en kraftig ­ökning, säger Maria ­Johansson på Migrationsverket.

I onsdags hällde en asylsökande man brandfarlig vätska över sig själv och tände på utanför Migrationsverkets lokaler i Solna utanför Stockholm.

En i personalen på myndigheten såg vad som hände och lyckades få av mannen den brinnande jackan.

Varken mannen eller den anställde behövde uppsöka sjukhus.

– Som tur var skadades ingen, säger Charlotte Jacobsson på Migrationsverkets presstjänst.

1400 anmälda incidenter

Det är oklart varför just den här mannen tände eld på sig själv, men under året har Migrationsverkets personal anmält allt fler incidenter.

Totalt rör det sig om 1400 händelser på Migrationsverkets boenden, i deras lokaler och när myndighetens personal varit ute på kommunala eller privata asylboenden.

Förra året anmäldes totalt 900 incidenter.

– Det är en kraftig ökning. Vi har blivit väldigt många fler anställda och har fler sökande. Med fler människor blir det fler händelser, säger Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.

På listan finns 279 anmälda fall av hot mot personalen, som kan vara både muntliga och via mejl.

– De sökande väntar på livsavgörande beslut så många människor gör vad de kan för att påverka sina beslut. Då uttalar de sig hotfullt i bland, säger Maria Johansson, som vill poängtera att många av asylsökande har en tuff bakgrund.

Nästan alltid polisanmäls hoten.

Hotar att ta livet av sig

Att asylsökande försöker skada sig själva eller hotar med självmord händer nästan dagligen i verksamheten.

I 230 anmälda fall har asylsökande hotat eller försökt att ta livet av sig. En person ska ha huggit sig själv med knivar och ett antal har hotat om att tända eld på sig själva.

Sjukvården kopplas in när det behövs. Det finns inget krav från Migrationsverket att personalen ska hantera dessa ärenden.

Men många med erfarenhet väljer ändå att stötta personer med självmordstankar.

– Eftersom personerna ofta väntar länge och det är viktiga beslut uttrycker sig en del ibland i termer ”jag orkar inte mer om jag inte får ett positivt besked”. Det är inget man vill höra på jobbet, säger Maria Johansson.

Det finns inga särskilda orter som sticker ut i statistiken.

Hotbrev från ”vit makt”

I 105 anmälda fall har anställda blivit kontaktade av asylsökande privat. Framför allt sker det på sociala medier.

– Det har ökat jättemycket. Det handlar oftast inte om hot utan att någon vill ta kontakt med sin handledare, säger Maria Johansson.

Det händer också att personalen utsätts för vad som rubriceras som främlingsfientliga attacker.

– Det kan komma fram personer som säger att Migrationsverket gör ett dåligt jobb när vi tar emot flyktingar. Men det är ju riktat mot politiker, inte mot oss, säger Maria Johansson.

En av Migrationsverkets anläggningar i Västsverige har under året fått 10 hotbrev signerade med ”vit makt”.

Uppmanar att anmäla

En annan orsak till de ökade siffrorna är att Migrationsverket börjat prata betydligt mer om arbetsmiljöfrågor. Man har uppmanat anställda att rapportera när något händer för att få koll på vad som händer på fältet.

Maria Johansson upplever att de kan garantera sina anställdas säkerhet.

– Vi har rutiner för att få en bra arbetsmiljö. Vi har stärkt upp med väktare och ordningsvakter, de anställda har överfallslarm och ingen får jobba ensam, säger hon.

Men helt fritt från risker kan inte arbetet bli menar hon.

– Vi jobbar med människor, inte maskiner. 

FAKTA

Anmälda incidenter

Totalt har drygt 1 400 incidenter anmälts till slutet av november i år.

Här är några av händelserna:

Hot mot personal: 279

Hot eller försök till självmord: 228

Våld mot personal 18

Våld och hot mellan sökande: 77

Personal kontaktas av sökande på fritiden: 105

Källa: Migrationsverket