Högt tryck försvårar säkerheten på boenden

Foto: SECURITAS
Ronny Fredriksson, press­ansvarig på Securitas.
NYHETER

Ordningsvakter och väktare från Securitas ska garantera säker­heten på asylboendena.

Men läget för före­taget är mycket ­ansträngt.

Orsaken: nyanlända flyktingar i kombination med förhöjt säkerhetsläge.

För att garantera säkerheten på asylboenden finns oftast ordningsvakter och väktare på plats. Securitas är det säkerhetsbolag som har ramavtal med Migrationsverket.

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hade Securitas vid minst ett tillfälle inte tillräckligt med personal för att bevaka ett planerat evakueringsområde.

”Använder personalen fullt ut”

Att läget är ansträngt just nu bekräftas av företagets pressansvarige Ronny Fredriksson.

– Det är ett läge där vi använder vår personal fullt ut. Kommer det att öka ytterligare kommer det bli betydligt svårare, säger han.

Men det är inte bara ökade mängden nyanlända flyktingar som gör att företaget har brist på personal. Det förhöjda säkerhetsläget i Sverige kräver allt fler väktare i tjänst.

För att klara av höjt terrorhot och Migrationsverkets behov gör säkerhetsbolaget många nya rekryteringar för tillfället.

I nuläget jobbar många anställda övertid och deltids– och behovsanställda får rycka in mer än vanligt.

Däremot avfärdar Ronny Fredriksson att företaget har slut på tillgängliga väktare.

– Det är ansträngt, men inte helt stopp. Det är mer ansträngt på vissa orter och mindre på andra. Om man upprättar ett nytt boende på ett litet boende i Norrland så har vi kanske inte så mycket personal där, säger Ronny Fredriksson.

”Skapa förtroende”

Däremot får Securitas kanske tacka nej till andra uppdrag på grund av personalbrist. Migrationsverkets uppdrag är nämligen prioriterade eftersom det handlar om människors säkerhet.

För väktarna handlar det också om att skapa förtroende vid asylboenden.

– En del av de som tar sin trygghet i Sverige har dålig erfarenhet av uniformer. Då gäller det att vara mer mjuka i vårt uppträdande och markera att vi faktiskt är där för deras skull, säger Rolf Fredriksson.