Malmö lex Sarah–anmäler flyktingmottagandet

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Flyktingmottagning utanför Malmö central.
NYHETER

Malmö kommun lex Sarah–anmäler sig själva då de inte följer sina rutiner i flyktingmottagandet.

Orsaken är den dramatiska ökningen av ensamkommande barn. Bland annat har 700 barn placerats utan att först få träffa en handläggare.

– Vi vill ha långsiktiga lösningar, säger Annelie Larsson på sociala resursförvaltningen.

Under hösten har Malmö kommun tagit emot många fler ensamkommande flyktingbarn än tidigare.

I maj kom runt 40 barn i veckan, i augusti steg siffran till 40 barn om dagen och i november kom i snitt 175 barn per dag.

”Vill ha långsiktiga lösningar”

Eftersom ökningen varit så kraftig har kommunen inte kunnat ta emot de här barnen enligt sina rutiner och därför lex Sarah–anmäler man mottagandet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Vi har tvingats öppna upp lokaler som normalt inte brukar användas för det här och tycker att egentligen är det inte bra. Vi vill ha mer långsiktiga lösningar, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på Malmös sociala resursförvaltning till Aftonbladet.

Det var förra veckan som förvaltningens arbetsutskott beslutade att göra en lex Sarah–anmälan. Detta efter att flera andra kommuner anmält sig själva.

– Det är en mer formell anmälan. Jag tycker personligen att vi gör ett gott arbete utifrån de förutsättningar vi har, säger Annelie Larsson.

Bland annat har över 700 barn placerats på boenden utan att de först har fått träffa en socialsekreterare. Den bristande handläggningen anmäls, men även det övergripande mottagandet.

För få lokaler

Dessutom finns det alldeles för få lokaler att använda som ankomstboenden och Malmö har svårt att rekrytera personal.

Nu har Malmö stad skapat en tillfällig avdelning för mottagandet av ensamkommande. Dessutom finns en krisledningsstab som arbetar med mottagandet.

– Det har varit en väldigt tuff tid. Nu hoppas vi att den nya organisationen ska ge oss bättre förutsättningar och skapa den långsiktighet som behövs för att klara situationen, säger Annelie Larsson.

Enligt lex Sarah ska allvarliga missförhållanden rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hinner inte utreda

Flera andra kommuner i Sverige har också lex Sarah–anmält sig själva. I slutet av förra veckan skickade stadsdelsnämnden Majorna Linné i Göteborg in en anmälan till IVO.

Lex Sarah–anmälan riktar sig mot att familjehemsenheten inte klarar av arbetet med att hantera tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn.

Dessutom hinner man inte göra klart utredningarna innan ensamkommande placeras på familjehem. enligt anmälan.