Vårdföretag gör avdrag för privata semesterresor

Foto: COLOURBOX
NYHETER

Skatteverkets granskning av bemanningsföretag inom vården avslöjar stora fel.

Bland annat finns det flera fall där semesterresor och kläder har dragits av som företagskostnader.

– I mindre företag med anställd vårdpersonal är de vanligaste felen att kostnader som egentligen är privata har dragits av som kostnader i företaget, säger Sandra Wallström, rikssamordnare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Skatteverkets granskning av vårdbemanningsföretag, som de senaste åren fått ökat fäste i vårdsektorn, har pågått i två år.

Enligt myndigheten finns det i dag ett 50-tal vårdbemanningsföretag och tusentals småföretag med anställd vårdpersonal.

Två av tre gör fel

Totalt har 115 företag satts under lupp och i redovisningen för två tredjedelar av dem har Skatteverket hittat fel, enligt ett pressmeddelande.

– I stora och medelstora vårdbemanningsföretag är ett vanligt fel i vår kontroll att man gjort en felbedömning av var en anställd har sitt tjänsteställe. I mindre företag med anställd vårdpersonal är de vanligaste felen att kostnader som egentligen är privata har dragits av som kostnader i företaget, till exempel semesterresor, kläder och tidningsprenumerationer, säger Skatteverkets rikssamordnare Sandra Wallström i pressmeddelandet.

Skattar utomlands

Andra vanliga fel är att de granskade företagen felaktigt redovisat förmåner, och att traktamenten har betalats ut skattefritt.

Det framgår även av pressmeddelandet att staten gått miste om höga skatteintäkter då vissa av företagen registrerats utomlands och betalat skatt någon annanstans än i Sverige.

Specialgranskningen av vårdföretagen baseras på en riskbedömning och fortsätter även under 2016.