Studenter ska göra Göteborg bättre för nyanlända

I ett nytt projekt ska studenter lösa problem i flyktingkrisen

Foto: Caroline Hedler
Caroline Hedler från den ideella organisationen Black Dot är en av projektedarna
NYHETER

Till helgen startar projektet med #HelloNeighbour i Göteborg. I det ska studenter från hela Västra Götaland-regionen hjälpas åt att i team lösa problem som olika hjälporganisationer brottas med.
"Många studenter vill hjälpa till i den rådande flyktingsituationen".

I helgen hålls en kickoff i Göteborg för att sparka igång det nya projektet #HelloNeighbour. I projektet ska studenter från olika studiebakgrund hjälpas åt att lösa problem i flyktingkrisens farvatten. Bakom projektet står de ideella organisationerna Black Dot och Drivhuset.

– Vi har märkt att många av de studenter vi är i kontakt med gärna vill hjälpa till i den rådande flyktingsituationen, men många vet inte hur man ska göra det. Så med #HelloNeighbour vill vi skapa en plattform där studenterna kan engagera sig och samtidigt underlätta för hjälporganisationerna i deras arbete, säger Caroline Hedler, projektledare på Black Dot, till Aftonbladet.

Team med studenter från hela Västra Götaland

Projektet pågår under tio veckors tid och huvudfokus ligger på att göra det enklare för de flyktingar som kommer till Göteborg att inkluderas i samhället. Under projektets gång kommer 50 studenter från hela Västra Götalandsregionen att paras ihop i team som sedan tilldelas ett specifikt problem att lösa för en hjälporganisation.

– Till exempel kan de få i uppdrag att hjälpa Räddningsmissionen med hur vi kan skapa möjligheter för ensamkommande barn och unga att snabbt komma in i samhället och få en bättre framtid i Sverige. Eller Röda korset, som behöver idéer på hur donationer, som kläder och skor, kan omvandlas till andra resurser, såsom medicin och vård, säger Caroline Hedler.

Ska hitta innovativa lösningar

Tanken är att studenterna ska kunna komma på innovativa lösningar samtidigt som de går på workshops som ska ge dem verktygen att kunna genomföra de lösningar de kommer fram till. Projektet avslutas den 24 februari då studenterna presenterar sina förslag.

– Men självklart får grupperna fortsätta med sitt arbete även efter det, säger Caroline Hedler.