Svidande kritik mot homeopatimedel

Foto: nito100
”Människor som väljer homeopati kan sätta sin hälsa på spel om de avvisar eller fördröjer behandling som är säker och effektiv”, skriver Australiens hälsomyndigheter i den nya forskningsrapporten. En oberoende expertgrupp har kommit fram till att alternativa läkemedel inte har någon som helst effekt – oavsett sjukdom.
NYHETER

Fyra nobelpristagare och sju ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien riktar hård kritik mot alla planer på att låta antroposofiska homeopatiska produkter införlivas i svensk läkemedelslagstiftning.

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som forskarna – bland andra årets nobelpristagare i kemi Tomas Lindahl, och Arvid Carlsson som tilldelades fysiologipriset år 2000 – å det bestämdaste avråder från att homeopatiska produkter ska få kallas läkemedel.

Bakgrunden är att riksdagen inom kort ska ta ställning till om sådana produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen.

Vilseleder patienter

Men det skulle i så fall innebära att både patienter och sjukvårdsutövare blir vilseledda, enligt artikelförfattarna som slår fast att begreppet läkemedel måste reserveras för medel som kan läka, lindra, diagnosticera eller förebygga sjukdom. "Allt annat vore att vilseleda".

I artikeln noterar också forskarna de tankar som homeopatin bygger på, bland annat antagandet att "produkterna får ökad effekt ju mer de späds ut".

"Ett konkret exempel på dessa tankegångar är att lök, som ju framkallar tårflöde, i extremt utspädd form används för att lindra problem med rinnande ögon vid exempelvis allergi. Emellertid finns varken någon teoretisk eller praktiskt grund för dessa principer", konstaterar artikelförfattarna.

Placeboeffekten

När det gäller årets nobelpristagare i medicin, kinesiskan Tu Youyou, så noterar forskarna att försvarare av homeopati har försökt koppla hennes forskning till antroposofin vilket de benämner som "grovt vilseledande".

I stället poängterar de att Tu Youyou belönas för "gedigen och systematisk forskning" inom farmakognosi och farmakologi "inom gängse vetenskaplig metodik".

Forskarna tar också upp frågan varför en del patienter trots allt anser att homeopatiska produkter har effekt.

Skälet är, skriver de, "den så gott som alltid närvarande placeboeffekten".

TT