Plan på svenskt totalförsvar återupptas

NYHETER

Sverige ska ha en beredskap för krig med både militära och civila försvarsinsatser.

Därför har regeringen idag tagit beslut om att återuppta planeringen för ett totalförsvar, efter drygt 20 års uppehåll, skriver Svenska Dagbladet.

På torsdagens regeringssammanträde togs beslut om den nya totalförsvarsplaneringen och det går nu vidare till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De ska senast 10 juni 2016 överlämna ett planeringsunderlag för totalförsvaret till regeringen.

I underlaget ska redovisas vilket behov det militära försvaret har av civilförsvaret i händelse av att Sverige angrips militärt. I den kommande planeringen ska antaganden om vilka angrepp Sverige kan utsättas för i händelse av krig vara en utgångspunkt.

Omvärldsläget ligger bakom

Förutom Försvarsmakten och MSB ska alla andra myndigheter återuppta planering för civil beredskap och ytterst ett krigsläge, men också andra typer av krissituationer.

Sedan 1992 har Sverige haft en lag om totalförsvar, men på grund av ett lugnt omvärldsläge har i praktiken allt arbete legat nere. På grund av det nya läget runt omkring oss bedömer regeringen nu att planeringen ska återupptas.

ARTIKELN HANDLAR OM