Tidspressen ökar på klimatmötet

NYHETER

Med mindre än ett dygn kvar innan ett globalt klimatavtal ska antas i Paris lades ett nytt avtalsutkast fram.

– Jag tror vi klarar det, säger mötets ordförande, Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius.

Klimatförhandlingarna i Paris har pågått i elva dagar. Planen är fortfarande att ett avtal ska klubbas klockan 18 på fredagen. Flera timmar försenat fick de 195 ländernas förhandlare ett nytt avtalsutkast på torsdagskvällen.

– Jag tror att vi nu i slutet av denna konferens kan gå till avgörande steg mot en överenskommelse, säger Fabius.

Fortfarande olösta

Han uppgav dock att de mest komplexa frågorna där oenigheten är störst mellan olika ländergrupper fortfarande inte har en lösning. Därför uppmanade han förhandlarna att nu börja diskutera kompromisslösningar.

Förhandlingarna skulle fortsätta under natten. Fabius siktar på att lägga fram ett slutligt avtalsförslag på fredagen.

Förhandlingarna har den senaste tiden pågått dygnet runt. För att öka trycket ytterligare skickade Frankrikes president François Hollande ett budskap via medierna.

– Det är viktigt att i denna sista fas påminna förhandlarna om varför de är här. De är inte bara här i deras länders namn, de är här fört att ta sig an planetens framtid, sade han enligt nyhetsbyrån AFP.

Starkt avtal?

För Sverige och EU handlar det om att få till ett "starkt" avtal som ser till att länderna verkligen genomför de frivilliga nationella klimatplaner som lämnats in till FN.

I det nya avtalsutkastet skärps det övergripande målet om att begränsa jordens uppvärmning till två grader. Nu står det i texten att temperaturökningen ska hållas "väl under" två grader och att man ska göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

Många u-länder, framför allt små östater som hotas av stigande havsnivåer, vill att gränsen ska sättas vid 1,5 grader.

Inget utsläppsmål

Även EU har velat att avtalet erkänner att två gradersmålet är otillräckligt för många länder som är extra sårbara för klimatförändringar. USA har i veckan närmat sig den linjen.

EU vill dock också se ett tydligt globalt utsläppsminskningsmål enligt rekommendationerna från FN:s klimatpanel IPCC. De innebär att utsläppen ska ha nått sin högsta punkt före 2030 för att därefter minska med 30–70 procent till 2050, samt vara noll 2100.

Ett sådant tydligt mål skulle, enligt miljöminister Åsa Romson, vara viktigt för att driva på världens klimatarbete. Men det alternativet har nu bantats ned rejält och i avtalsutkastet står bara att man ska sikta på att koldioxidutsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt"

TT