Årets influensa är här – lagom till jul

1 av 2 | Foto: SLL
Åke Örtqvist, smittskyddsläkare för Stockholms läns landsting.
NYHETER

Nu är årets influensasäsong här.

Hittills har Folkhälsomyndigheten registrerat knappt 100 fall, men antalet drabbade väntas stiga de kommande veckorna.

– Vi har flera fall redan, det kan innebära att toppen kan komma tidigare i år, säger smittskyddsläkaren Åke Örtqvist.

Har du hög feber, muskelvärk och intensiv hosta? Då kan du ha drabbats av influensa.

Årets influensasäsong har precis börjat och förra veckan rapporterades 86 fall av sjukdomen till Folkhälsomyndigheten. Än så länge är influensaaktiviteten låg, men den tros öka under kommande veckor – lagom till jul.

– Man smittar varandra med influensa och eftersom julen är en tid då man träffar mycket folk inomhus så ökar också smittriskerna, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholm.

Topp efter nyår

Nu befarar läkare att epidemins topp kan komma tidigare än vanligt.

Tidigare år har kulmen kommit i februari, men enligt Åke Örtqvist kan den i år komma så tidigt som efter årsskiftet.

– Av erfarenhet skulle det kunna innebära att influensan når toppen efter årsskiftet, säger han.

Influensa är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. I snitt dör ungefär 1 000 personer varje år av sjukdomen, enligt Folkhälsomyndigheten.

Den som drabbas av influensa får ofta hög feber, ont i halsen, torrhosta, ont i kroppen och kan ibland drabbas av diarré. Smittämnet finns i svalget och sprids främst som luftburen droppsmitta – men även genom kontakt. Sjukdomen är väldigt smittsam och inkubationstiden är bara 1-2 dygn.

– Man blir rejält sjuk, det viktigaste budskapet vi har är att de som är i riskzonen för influensa ska vaccinera sig.

Så undviker du smittan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar speciellt personer i riskgrupper att vaccinera sig, då de löper störst risk att drabbas. Personer över 65 år, gravida kvinnor och personer med kroniska sjukdomar ligger i riskgruppen, enligt myndigheten.

Det finns saker du själv kan göra för att minska risken för att smittas av influensa. Träffar man folk som verkar förkylda eller har hosta bör man undvika att ta i hand, pussas och kramas.

– Men man ska också vara noga med sin handhygien. Tvätta händerna ofta, säger Åke Örtqvist.

FAKTA

Det här är influensa

Symptom: Influensa kännetecknas av frossa, snabbt stigande feber, allmän muskelvärk och huvudvärk, samt hosta. Sjukdomen varar normalt 3-5 dagar, men man kan vara trött i flera veckor efteråt.

Behandling: Influensa orsakas av ett virus och kan inte behandlas med antibiotika. Vila och drick mycket, ta febernedsättande och smärtstillande om det behövs. Stanna hemma om du är sjuk!

Så smittar den: Influensavirus sprids genom luften, men även vid kroppskontakt. Det tar 1-3 dygn från det man smittats tills man blir sjuk. Man smittar andra så så länge man har feber. Stanna hemma om du är sjuk!

Vaccin: Är du över 65 år, gravida eller har en kronisk sjukdom bör du vaccinera dig, enligt Folkhälsomyndigheten.