Lisa Holm-åklagarens sågning av försvaret: ”Grundlöst påstående”

1 av 3 | Foto: THOMAS JOHANSSON
Advokat Inger Rönnbäck.
NYHETER

I väntan på hovrättsförhandlingar i Lisa Holm-fallet fortsätter parternas ordstrid.

Försvarsadvokat Inger Rönnbäck hävdade i sin överklagan att intressanta personer inte kontrollerats i utredningen – något som får åklagaren att reagera:

”Ett helt grundlöst påstående”, skriver vice chefsåklagaren Lars-Göran Wennerholm i sitt yttrande till hovrätten.

För en vecka sedan fick Göta hovrätt in advokat Inger Rönnbäcks överklagan mot tingsrättens dom mot Nerijus Bilevicius, 35.

Försvaret ville att tingsrättens livstidsdom för mordet på Lisa Holm skulle ändras och att hovrätten ”frikänner honom från ansvar för mord”.

I sin överklagan hade Inger Rönnbäck också begärt att få kalla ett nytt vittne, tidigare Palmegruppspolisen Pål Johansson, samtidigt som ytterligare vittnen kunde bli aktuella.

Tillbakavisar kritik

Inger Rönnbäck lyfte i överklagan fram kritik mot att polisutredningen inte bedrivits korrekt.

”Man har tidigt valt att inrikta sig helt på bröderna Bilevicius och XX XX (Nerijus fru, reds. anm.) och därmed släppt övriga personer. Några har inte ens kontrollerats. Således har utredningen inte bedrivits förutsättningslöst, vilket är ytterst allvarligt”, skrev Rönnbäck.

Nu har åklagare Lars-Göran Wennerholm kommit med sitt svarsyttrande.

”Försvaret hävdar att utredningen inte bedrivits förutsättningslöst, vilket är ett helt grundlöst påstående. Alla tips som kommit in till utredningen har undersökts och följts upp, ett mycket stort antal personer är hörda, teknisk undersökning av flera fordon och platser har genomförts”, skriver Lars-Göran Wennerholm.

Den vice chefsåklagaren motsätter sig också det nya vittnet Pål Johansson, som försvaret vill ska höras för att bedöma förhören. Försvaret hävdar att de genomförts på ett olämpligt sätt med ”psykiska påverkningar”, något som åklagaren inte heller håller med om.

Syn på plats

”Vad gäller påståendet att Nerijus Bilevicius skulle ha utsatts för otillbörlig press under vissa av förhören kan jag bara konstatera att han vid samtliga förhör haft försvarare närvarande som inte alls reagerat vid förhörstillfällena samt att han hela tiden nekat till brott”, skriver Wennerholm.

Om hovrätten tillåter Pål Johanssons vittnesmål vill åklagaren kalla en av polisens förhörsledare för att ge hovrätten sin syn på saken.

Åklagare Lars-Göran Wennerholm anser precis som Inger Rönnbäck att hovrätten bör göra en syn på plats i Blomberg och i omgivningarna kring brotts- och fyndplatser.

Hovrättsförhandlingarna beräknas genomföras i januari.