200 miljoner till kommuner som tar emot flest nyanlända ungdomar

1 av 3
NYHETER

Regeringen ger 200 miljoner kronor till kommuner som under året tagit emot en stor andel asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar.

Pengarna ska investeras i kommunernas skolor.

– Vi måste vi ge extra stöd till dem som hittills har gjort det största jobbet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Pengarna ska fördelas av Skolverket och kommer att gå till kommuner där antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–19 under året ökat med minst tio procent på grund av mottagande av nyanlända.

– Vi ser att svensk skola nu gör en mycket stor insats, hur lärare och rektorer kavlar upp för att möta de här barnen som kommer direkt från krig och flykt. I en kommun dit det kommer många nya barn måste man göra investeringar i skolan. Pengarna täcker inte hela behovet, men statliga resurser är i alla fall en hjälp för att klara av de investeringarna, säger Gustav Fridolin.

Det är ännu inte klart exakt vilka kommuner som kommer att få ta del av pengarna, men totalt handlar det om mellan 50 och 100 kommuner.

– Skolverket kommer utifrån sin statistik att göra den slutliga fördelningen, men vi kan redan nu säga några kommuner som har gjort en mycket stor insats, till exempel Filipstad, Laxå och Borgholm, säger Gustav Fridolin.

Ska kunna rekrytera nya lärare

Han uppger att pengarna kommer att gå till kommunernas skolverksamhet, men att behoven ser olika ut i olika kommuner.

– Det handlar om att bygga om lokaler till att bli skollokaler, inrätta nya förberedelseklasser, rekrytera lärare och annan personal … alltså organisera om skolverksamhet för att man ska kunna ge de här barnen, som verkligen kommer direkt från krig och flykt, en bra skolgång.

200 miljoner fördelade på uppåt ett hundratal kommuner – det kanske bara blir ett par miljoner i snitt för de här kommunerna. Hur mycket räcker pengarna till?

– De här pengarna läggs utöver de 9,8 miljarder vi redan har varit överens om att fördela till kommunerna. De nya pengarna riktas direkt till skolan, men även de 9,8 miljarder som fördelades genom beslut i tilläggsbudgeten används bland annat till skolan. Det här är en extra insats till kommunerna som gör störst insatser på skolområdet.

Var kommer pengarna ifrån?

– Det här är pengar som ett vanligt år hade fastnat på det så kallade utvecklingskontot, vilket betyder att de hade fryst inne i statens budget och inte hade kommit ut till skolorna.

”Ska bära tillsammans”

Regeringen har tidigare fattat beslut om en anvisningslag för att fler kommuner ska ta emot nyanlända, vilket enligt Gustav Fridolin kommer att vara helt avgörande för den svenska skolan.

– Vi har haft ett läge där fyra procent av skolorna har tagit emot en tredjedel av de nyanlända eleverna. Det här är, som statsministern brukar säga, den största humanitära insatsen som det svenska folket har gjort sedan efterkrigstiden, då ska vi se till att bära den tillsammans. Så har det inte varit och därför måste vi ge extra stöd till de skolor och kommuner som hittills har gjort det största jobbet.

Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå, reagerar positivt på nyheten.

– Vi har tagit kostnader eftersom vi tycker att det är viktigt att speciellt ensamkommande flyktingbarn ska ha möjlighet att komma till ett bra ställe där de kan landa, men också lära sig saker för att komma in i det svenska samhället.