De får inte ens halva slutlönen i pension

Nytt larm från LO: Medlemmarna orkar inte arbeta längre än till 63

NYHETER

Få LO-arbetare klarar att jobba fram till pension.

Många slutar i förtid och får leva på mindre än halva slutlönen, enligt nya beräkningar från LO.

– Som det ser ut i dag klarar LO-medlemmarna inte att jobba längre än till 63, säger Tobias Baudin, vice ordförande i LO.

Foto: KRISTER HANSSON
BREVBÄRARNA GÅR TIDIGAST Vid drygt 61 års ålder går snittbrevbäraren i pension. Det främsta skälet för att sluta arbeta är helt enkelt att kroppen inte klarar mer. ”Jag ska sluta jobba nästa år. Det har blivit alldeles för slitigt och jobbigt att hålla på när man kommer upp i den här åldern. Det är klart att jag är lite orolig över vad det kommer att innebära ekonomiskt, men jag har en privat pensionsförsäkring och ett eget sparande så jag räknar med att det ska gå bra”, säger Jan Bergh, 59, brevbärare i Malmö.

När dagens pensions­system infördes var tanken att man i snitt skulle få ut cirka 70 procent av sin slutlön i pension vid 65 års ­ålder.

Systemet trädde i kraft fullt ut i slutet av 1990-talet. Sedan dess har förutsättningarna successivt ändrats. Den förväntade livslängden har ökat, vilket innebär att pengarna måste räcka till fler år.

Dessutom har den inbyggda bromsen i pensionssystemet slagit till, så att pensionerna sänks när den ekonomiska tillväxten i samhället varit låg.

”De kan höja till 100”

I praktiken innebär det att en LO-arbetare i dag måste arbeta till 67 för att få en pension motsvarande 70 procent av slutlönen.

– Politikerna snackar om att höja pensionsåldern till 69 eller 70 eller till och med 75. Men det spelar egentligen ingen roll. De kan höja den till 100 om de vill. Vi kan bara konstatera att våra medlemmar inte klarar att arbeta längre än till 63,8 som arbetslivet ser ut i dag, säger Tobias Baudin.

Det får förödande konsekvenser för de nyblivna pensionärerna, visar nya beräkningar från LO.

En kommunalarbetare som slutar jobba vid 63 års ålder får till exempel inte ens ut hälften av sin slutlön i pension.

Rätt att sluta vid 60

Hela 30 procent av LO-medlemmarna födda 1949 gick i pension före 65, enligt ny pensionsstatistik för ­LO-förbunden.

Den yrkesgrupp som ­slutar arbeta tidigast är brevbärarna, som går i pension vid drygt 61 års ålder i snitt.

Det hänger delvis samman med att många av postens äldre medarbetare fortfarande omfattas av det gamla anställningsavtalet som ger dem rätt att sluta vid 60. Pensionsåldern ­höjdes till 65 vid bolagiseringen på 1990-talet.

Men det främsta skälet för en brevbärare att sluta i förtid är att kroppen säger ifrån. Många brevbärare får med tiden stora problem med knän och axlar.

”Klart det blir tungt”

Johan Lindhom är ord­förande för Seko Posten, med cirka 14 000 medlemmar. Han säger:

– I takt med att sorte­ringen automatiserats har postrundorna kommit att utgöra en allt större del av arbetet. För några år sedan var brevbärarna ute och ­delade ut post tre timmar om dagen. Nu kanske de är ute i drygt fem-sex timmar. Det är klart att det blir ­väldigt tungt att gå upp och ner i trappor så mycket.

– Man måste förbättra arbetssituationen och villkoren så att de anställda helt enkelt orkar jobba längre.

Så länge jobbar olika yrkesgrupper

LO totalt: 63,8 år

Tunnplåtslagare: 64,8 år

Grovplåtslagare: 64,8 år

Smeder: 64,6 år

Bussförare: 64,6 år

Murare: 64,6 år

Demonstratörer: 63 år

Gruvarbetare: 62,5 år

Maskinoperatörer: 62 år

Lokförare: 62 år

Brevbärare: 61,8 år

Källa: LO