Myndighetslarmet: Kommunerna klarar inte fler ensamkommande

1 av 2 | Foto: TOMISLAV STJEPIC
NYHETER

Rekordmånga kommuner har anmält att de inte klarar av att ta emot ensamkommande barn på ett bra sätt.

I ett brev till regeringen varnar Inspektionen för vård och omsorg om läget.

– Vår bedömning är att förutsättningarna för många kommuner att klara av uppdraget nu är uttömda, skriver myndigheten.

Bara från september till november sökte nästan 22 900 ensamkommande barn asyl i Sverige. Förra året var den siffran totalt runt 7 000.

Andra asylsökande är Migrationsverkets ansvar medan kommunerna ska ta emot de ensamkommande barnen.

31 anmälningar

Och nu klarar många kommuner inte mer. Det skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i en skrivelse till regeringen.

– Vår bedömning är att förutsättningarna för många kommuner att klara av uppdraget nu är uttömda, skriver myndigheten.

Sedan september har myndigheten fått in 31 lex Sarah-anmälningar från kommuner runt om i landet. Oron har varit samstämmig: Kommunerna anser att de inte kan följa lagen i mottagandet av ensamkommande barn.

– I flertalet av de nu aktuella anmälningarna signalerar kommunerna att de på grund av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn inte har förutsättningar att klara av sitt uppdrag, skriver Ivo.

Vanligtvis handlar en lex Sarah-anmälan om att något allvarligt har hänt eller att socialtjänsten ser en påtaglig risk för att något ska hända.

Följer inte lagen

Nu flaggar i stället kommunerna för att de inte kan utföra sitt uppdrag enligt lagen. Framför allt kan de inte följa lagens krav på kvalitet, säkerhet och rättssäkerhet för barn som placeras i HVB-hem eller familjehem.

En av alla kommuner som lex Sarah–anmält sig själva är Malmö.

– Vi har tvingats öppna upp lokaler som normalt inte brukar användas för det här och tycker egentligen inte att det är bra. Vi vill ha mer långsiktiga lösningar, sa Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på Malmös sociala resursförvaltning, då.