Nya vittnet tillåts i Lisa Holm-fallet

1 av 4
NYHETER

Hovrättsförhandlingarna mot Nerijus Bilevicius, 35, hålls i januari.

Nu har rätten besluta att tillåta försvarets nya vittne – som ska höras om hur förhören mot den dömde gått till.

Det blir även en ny syn på plats i Blomberg.

När försvarsadvokaten Inger Rönnbäck ville att tidigare Palmeutredaren Pål Johansson skulle vittna i Göta hovrätts förhandlingar i fallet Lisa Holm protesterade vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm.

Fick igenom önskan

”Vad gäller påståendet att Nerijus Bilevicius skulle ha utsatts för otillbörlig press under vissa av förhören kan jag bara konstatera att han vid samtliga förhör haft försvarare närvarande som inte alls reagerat vid förhörstillfällena samt att han hela tiden nekat till brott”, skrev Wennerholm i sitt yttrande till hovrätten.

Men Inger Rönnbäck har fått igenom sin önskan, efter att hovrätten under tisdagen beslutat vilka vittnen som ska få kallas till rättegången.

”Hovrätten har nu beslutat att tillåta de nya vittnesförhören samt förordnat att syn ska hållas”‚ skriver hovrätten på sin hemsida.

I sin överklagan till tingsrättsdomen hade Rönnbäck begärt att Pål Johansson skulle få vittna för att ge sin syn på hur polisen genomfört förhören med 35-årige Bilevicius och hans fru, som tidigare var misstänkt för skyddande av brottsling.

Höras om objektivitet

Den tidigare Palmeutredarens synpunkter ska höras i rätten ”med avseende på objektivitet och psykiska påverkningar, detta till styrkande att de båda utsatts för en påtaglig psykisk påverkan av ej lämplig art”, skrev försvarsadvokaten.

Åklagare Lars-Göran Wennerholm hade i sitt yttrande begärt att få kalla en av förhörsledarna om försvarssidans önskemål gick igenom, vilket innebär att en av de aktuella poliserna också kommer att få ge sin syn på hur förhören gått till.

Rättegången i Göta hovrätt inleds 11 januari och kommer att forsätta även 12, 21 och 22 januari. Förhandlingarna kommer att äga rum i Skaraborgs tingsrätts säkerhetssal då Göta hovrätt i Jönköping inte har möjlighet.

Fotnot: Aftonbladet har utan framgång sökt åklagare Lars-Göran Wennerholm och försvarsadvokat Inger Rönnbäck.