Statsvetaren: Problemen sitter djupare än partiledaren

Ulf Bjereld, S-märkt statsvetare.
NYHETER

Socialdemokraterna tappar 2,7 procentenheter till historiskt låga 23,1 procent i Aftonbladet/Inizios decembermätning.

S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld menar dock att Stefan Löfven fortfarande sitter säkert.

– Problemen sitter djupare än partiledaren, säger han.

I riksdagsvalet 2014 fick Socialdemokraterna 31 procent av rösterna. Drygt ett år senare har partiet tappat åtta procentenheter, enligt Aftonbladet/Inizios decembermätning. Och bara sedan förra mätningen i november har S tappat 2,7 procentenheter.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, vill inte kommentera den enskilda mätningen, men konstaterar att Socialdemokraterna länge har haft svårigheter i opinionen.

– Jag tror att det dels beror på att det är ganska vanligt att regeringspartier går dåligt mitt under mandatperioden, dels att det är en dagordningseffekt: Det har varit starkt fokus på flyktingpolitiken, vilket har gjort det svårt för Socialdemokraterna att få utrymme i debatten. De frågor som brukar associeras som starka socialdemokratiska frågor, till exempel jobb, rättvisa och sjukvård, har hamnat i skymundan.

Men när samhället är prövat, som nu när terrorhotet är stort och vi har en pågående flyktingkatastrof, brukar ju stödet för regeringspartier snarare öka?

– Ja, men om vi tittar på det allmänna opinionsläget kan vi konstatera att det inte har skett. Det kan man tolka på olika sätt. De nya migrationspolitiska åtgärderna som syftade till att minska flyktingströmmarna kanske inte har hunnit ge avtryck i opinionen än, men det kan också vara så att medborgarna inte tycker att den rödgröna regeringen har visat tillräckligt starkt ledarskap i den här frågan.

Hur lågt kan Socialdemokraterna sjunka i opinionen?

– Det finns ingenting som säger att gränsen är nådd här, men det kan självklart också gå åt andra hållet. Vi har betydligt mer rörliga väljare i dag än tidigare.

Kan partiet hamna i ett läge där Stefan Löfven måste avgå som partiledare?

– Det hänger ihop med regeringsfrågan. Så länge det är jämnt mellan blocken, vilket det har varit i de flesta mätningar på sistone, ger det en viss arbetsro internt inom socialdemokratin. Socialdemokratin har tappat väldigt mycket de senaste tio–femton åren och samtidigt bytt partiledare flera gånger, partiets problem sitter djupare än så. Därför är det inte heller någon som skyller det som händer på Stefan Löfven. De ropen kan komma i en situation när det är uppenbar risk för ett regeringsskifte.

Vad ska Socialdemokraterna göra för att vända trenden?

– Samhället har förändrats och då gäller det för Socialdemokraterna att läsa in det nya samhället, göra en avancerad analys där man kan identifiera nya sociala grupper och nya politiska skiljelinjer och positionera sig där. Det är den enda långsiktiga lösningen om man åter vill bli landets dominerande politiska kraft.

– I ett kortsiktigt perspektiv gäller det att hantera flyktingfrågorna och kombinera de socialdemokratiska grundvärdena om solidaritet med fungerande samhällsinstitutioner. Sedan gäller det att få utrymme för samhällsbygge. De som har kommit till Sverige måste in i samhället, det måste byggas bostäder och skolor. Nu gäller det att nyttja den här situationen till att göra något positivt, säger Ulf Bjereld.

ARTIKELN HANDLAR OM