Sjukhuset: Vi pratar inte om Molly

1 av 3
NYHETER

Aftonbladets granskning visar att misstag begicks och att efterrapporten innehåller felaktigheter.

Läkaren som opererade vägrar kommentera och hans chef Elisabeth Olhager vid Skånes universitetssjukhus säger:

"Vi har bestämt oss för att inte prata om Molly".

Ur Patientsäkerhetslagen 6 kapitel, första paragrafen: "Vården ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt." Granskningen av Molly Burmans död föranleder frågor.

 Familjen får inte veta att  Mollys ganska stora hål i hjärtat kanske inte passar att lagas med plugg. Läkaren skriver att "inga hinder fanns". Sanningen är att tveksamheter fanns från början, och in i det sista.

 Felaktigt påstås att inget önskemål fanns från   Mollys sida att få den andra operationen. Mamma Anette ringde två gånger om det.

Felaktigt påstås att operationen bestämts i en "omfattande diskussion med familjen" De hade varken möjlighet eller rätt att bestämma vilken metod som skulle användas.

Inget ultraljud genom matstrupen gjordes. Först nu finns det med som rekommendation.

 Ingen större undersökning gjordes för att söka förklaringar på smärtan. En sådan kunde ha avslöjat att Molly hade en blödning bakom bukhinnan. Vilket delvis förklarar hennes smärtor. Om blödningen upptäckts hade Molly stannat kvar längre på sjukhuset.

 Läkarna trodde inte på Molly. Hon beskrev smärta på två ställen i hjärtat. Det står nu till exempel att Molly "inte är överens" med dem om smärtan. Slutsats: läkarna visste bättre.

 Felaktigt påstås att Molly klarat sig utan morfin sedan fredag eftermiddag, och alltså mådde bättre. Sanningen är att hon fick morfin sent fredag kväll, och förgäves bad att få mer morfin på lördagen.

 Felaktigt påstås att Mollys smärtor enligt familjen "minskat klart". Så sa aldrig Molly.

 Felaktigt påstås att Molly skickas hem "i samråd med familjen". De protesterade och ifrågasatte om Molly skulle klara tågresan.

 Förmildrande påstås att Mollys smärtor "inte helt fick sin förklaring". Sanningen är att ingen förklaring alls fanns.

 Molly obducerades inte.

 Pluggen som skavde hål på hennes hjärta slängdes, vilket är mot lagen. Nu får vi aldrig veta om det var fel på den.

 Företaget som tillverkar pluggen skriver att patienter som upplever bröstsmärtor och andfåddhet måste genast söka läkarvård. Molly hade dessa symptom redan på sjukhuset, ändå skickades hon hem.

ARTIKELN HANDLAR OM