Finansministern: Utgiftstaket blir kvar

Foto: Lotte Fernvall
Magdalena Andersson, finansminister (S).
NYHETER

Magdalena Andersson (S) beskriver flyktingkrisen som en ”utmaning av historiskt stor omfattning”.

Men trots höga kostnader rör inte regeringen utgiftstaket i budgeten, skriver finansministern i en debattartikel i Dagens Industri.

I stället ska regeringen spara in 8 miljarder kronor nästa år.

För att inte slå i utgiftstaket kommer regeringen att minska de planerade utgifterna för 2016 på flera områden: ”Drygt 11 miljarder kronor i utgifter tidigareläggs till 2015; det handlar framför allt om EU-avgiften, bistånd, läkemedelsförmåner och bidrag för fler anställda i lågstadiet”, skriver Magdalena Andersson i debattartikeln.

Skjuter upp skogsinköp

Dessutom införs utgiftsbegränsningar på drygt 8 miljarder nästa år. ”En del av dessa innebär att några planerade investeringar kommer att omfördelas på de kommande åren, till exempel inköp av skyddsvärd skog”, fortsätter finansministern.

Även nästa år kommer det att bli avräkningar i biståndsbudgeten, ”dock inte mer än 30 procent av biståndsramen 2016”, skriver Andersson.

”Måste hålla tillbaka”

Mot slutet av sin debattartikel svarar finansministern dem som i stället för att spara vill höja utgiftstaket:

”Om utgiftstaket skulle höjas på ett lättvindigt sätt utan att andra alternativ uttömts, riskerar man att förtroendet för det budgetpolitiska ramverket och därmed även för svensk ekonomi minskar. Det kan till exempel leda till att räntekostnaderna för statsskulden stiger. För att säkerställa goda marginaler även i framtiden måste regeringen i alla tider hålla tillbaka kostnadsökningar.”