FN vässar sanktionerna mot IS

NYHETER

FN:s säkerhetsråd antog på torsdagen en resolution som ska göra de ekonomiska sanktionerna mot terroristorganisationen Islamiska staten mer effektiva och få fler länder att vidta åtgärder mot IS.

Mötet var det första med rådsmedlemmarnas finansministrar och i den resolution som antogs enhälligt binder man samman tidigare beslutade åtgärder för att komma åt IS finanser.

Resolutionen bygger på beslut från i februari som förbjöd handel med antikviteter från Syrien, hotar med sanktioner mot dem som köper olja från IS och al-Qaidaanslutna Nusrafronten och uppmanar länder att inte betala lösesummor för kidnappade.

Resolutionen "uttrycker oro över bristen på genomförande" av tidigare beslut som riktar sig mot al-Qaida och Islamiska staten. Den uppmanar regeringar att se till att kriminalisera ekonomiskt stöd till IS och deltagande som stridande i IS.

Alla stater har 120 dagar på sig att rapportera vad man gjort för att stoppa pengaflödet till IS.

TT-Reuters-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM